Zmena v odmeňovaní starostu

Môže obecné zastupiteľstvo prerokovať každoročne (pripadne podľa návrhu väčšiny poslancov/zastupiteľstva kedykoľvek aj v priebehu roka) plat starostu a prípadne mu ho znížiť napriek tomu že takáto povinnosť už zo zákona vypadla? Alebo je plat znovuzvoleného starostu – platne prerokovaný a schválený pri ustanovujúcom (povolebnom ) zasadaní – platný na celé volebné obdobie ? Ako postupovať ak takéto prerokovanie a hlasovanie starosta napadne pripadne ignoruje ?

Odpoveď:

Obecné zastupiteľstvo môže prejednať plat starostu kedykoľvek – podľa zákona 369/1990 Zb., §11 ods. 4 písm. i) je to jeho výhradná kompetencia.
Musí pritom však dodržať znenie §13 ods. 9 toho istého zákona a určiť plat starostu v súlade so zákonom  253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Podľa údajov zo stránky vašej obce je počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt k začiatku r. 2019 v rozmedzí od 500 do 1000 obyvateľov.

Starostovi teda patrí základný plat vo výške vyrátanej ako priemerná mzda v národnom hospodárstve predchádzajúceho roka x 1,83  = 1.013 x 1,83 = 1.854 Eur – hrubá mzda,
Obecné zastupiteľstvo môže plat starostu navýšiť rozhodnutím až o 60%. Znížiť plat starostu pod zákonné minimum OZ nemôže, jedine v prípade, ak navrhovateľom zníženia platu je sám starosta. Ak bol plat starostu zvýšený rozhodnutím OZ (v rozmedzí od 1% do 60%), môže toto navýšenie OZ kedykoľvek zmeniť, nie však pod zákonné minimum.

V prípade, že starosta takéto uznesenie nepodpíše, má OZ možnosť takéto nepodpísané uznesenie znova potvrdiť, podľa najnovšej úpravy zákona do troch mesiacov odo dňa jeho schválenia 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Uznesenie je potom platné odo dňa jeho potvrdenia.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *