Našim cieľom je zapájať občanov do rozhodovania samospráv. Budujeme transparentnú a efektívnu samosprávu najmä aktívnou podporou miestnych občanov, ich vzdelávaním a pomocou pri riešení problémov.