Združenie občanov miest a obcí Slovenska
ZOMOS

Hlavná 249
951 06 Vinodol

Telefón: 0903 267 586

e-mail: predseda@zomos.sk