Združenie občanov miest a obcí Slovenska
ZOMOS

Slovenská 6843/49
080  01  Prešov

e-mail: predseda@zomos.sk