Združenie občanov miest a obcí Slovenska
ZOMOS

Slovenská 6843/49
080  01  Prešov

Telefón: 0903 267 586

e-mail: predseda@zomos.sk