Slovensko prešlo po páde totality procesom decentralizácie právomocí. Na samosprávu sa presunulo rozsiahle množstvo kompetencií a financií zo strany štátu, no spolu s nimi došlo, žiaľ, aj k decentralizácii korupcie. Veľkou výzvou sa preto stala potreba efektívnej verejnej kontroly. Problém je ešte naliehavejší v menších mestách a obciach, kde neexistujú nezávislé média, aktívni občania či názorová opozícia.
ZOMOS je preto komunita aktívnych bojovníkov proti korupcii na lokálnej úrovni obcí a miest.

Pomôcť nám môžete prostredníctvom daru zaslaním prostriedkov na náš účet SK7311000000002924843488.
ĎAKUJEME!