Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť:

• Zlepšiť schopnosti aktivistov v obciach vykonávať verejnú kontrolu moci a poslancov obecných zastupiteľstiev vykonávať verejnú moc spôsobom založeným na transparentnosti a zapojení verejnosti. Preventívnou činnosťou zamedziť vzniku zbytočných konfliktov poznaním práv a povinností starostu na jednej a zastupiteľstva na druhej strane.
• Operatívne riešiť problémy a nezhody v konkrétnych obciach po žiadosti od občanov či priamo zastupiteľstva, ako aj vlastným zistením.

Pomôcť nám môžete prostredníctvom daru zaslaním prostriedkov na náš účet SK7311000000002924843488.
ĎAKUJEME!

 

Naše aktivity môžete podporiť aj prostredníctvom portálu Dobrá krajina.
PODPORIŤ

 

 

Aj nákupom vo vašich obľúbených predajniach nám môžete pomôcť. Stačí si vybrať obchod a nakupovať. Ďakujeme

NAKUPOVAŤ