Združenie občanov miest a obcí Slovenska

IČO: 42202680

právna forma: občianske združenie

sídlo: Slovenská 6843/49, 080 01 Prešov

Aj v tomto roku sa uchádzame o Vaše 2% dane z príjmu.

Vaša podpora je pre našu prácu dôležitá. Každé euro sa počíta.

 

Tlačivo pre zamestnancov nájdete TU!

Pomôcť nám môžete prostredníctvom daru zaslaním prostriedkov na náš účet:

SK7311000000002924843488.

ĎAKUJEME!