Pomôcť nám môžete prostredníctvom daru zaslaním prostriedkov na náš účet:

SK7311000000002924843488

ĎAKUJEME!