Peter Uhlár – predseda OZ
tel.: 0905 906 526
mail: predseda@zomos.sk
Milena Veresová – tajomníčka združenia a členka správnej rady
tel.: 0903 267 586
mail: tajomnik@zomos.sk
Lucia Vidanová – členka správnej rady
tel.: 0907 538 863
mail: lucia.vidanova@gmail.com
Ivan Rončák – člen správnej rady
tel.: 0907 655 724
mail: ironcak@hotmail.com
Vladimír Sloboda – člen správnej rady
tel.: 0905 500 443
mail: vladimir.sloboda@zomos.sk
Zdenka Meňhartová – členka správnej rady
tel.: 0903 427 223
mail: zdenka3333@gmail.com

Dušan Chrastina – revízor
tel.: 0911 467 351
mail: chrastina.vrutky@gmail.com