Peter Uhlár – predseda OZ
tel.: 0905 906 526
mail: predseda@zomos.sk

Jozef Bakša – člen správnej rady
tel.: 0903 735 644
mail: baksa.jozef@gmail.com
Igor Meňhart – člen správnej rady
tel.: 0903 705 152
mail:jankan333@gmail.com
Ivan Rončák – člen správnej rady
tel.: 0907 655 724
mail: ironcak@hotmail.com
Vladimír Sloboda – člen správnej rady
tel.: 0905 500 443
mail: vladimir.sloboda@zomos.sk
Milena Veresová – tajomníčka a členka správnej rady
tel.: 0903 267 586
mail: tajomnik@zomos.sk

Dušan Chrastina – revízor
tel.: 0911 467 351
mail: chrastina.vrutky@gmail.com