Peter Uhlár – predseda OZ
tel.: 0905 906 526
mail: predseda@zomos.sk

Vladimír Špánik – predseda správnej rady
tel: 0911 772 170
mail: spanikv@zomos.sk

Ivan Rončák – člen správnej rady
tel.: 0907 655 724
mail: ironcak@hotmail.com

Zuzana Ryšková – členka správnej rady
tel.: 0948 440 100
mail: zuzanaryskova1@gmail.com

Milena Veresová – členka správnej rady
tel.: 0903 267 586
mail: meave19@gmail.com

Zoltán Zsidó – člen správnej rady
tel.: 0907 233 090
mail: 22.zzsido@gmail.com

Dušan Chrastina – revízor
tel.: 0911 467 351
mail: chrastina.vrutky@gmail.com