Nultý ročník ocenenia pre transparentnú samosprávu Zdravá Otvorená Moderná Obecná Samospráva bude na základe nominácii vyhodnocovať komisia v zložení:

Lucia Vidanová, projektová manažérka Vstúpte, n.o.

Vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja v Nitre.  Pracuje v neziskovej organizácii Vstúpte, ktorá poskytuje sociálne služby ľuďom s mentálnym postihnutím. Druhé volebné obdobie je poslankyňou mestského zastupiteľstva v Malackách, prvé Bratislavského samosprávneho kraja. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Ľudia pre Malacky a nositeľkou myšlienky založenia Malackej šošovice, ktorá prináša od roku 2014 obyvateľom remeselnícke trhy s cieľom spojiť šikovných ľudí z Malaciek a okolia. Je členkou OZ ZOMOS.

 

 

Ivan  Rončák, politológ

Vyštudoval  históriu  a politológiu  na  Filozofickej  fakulte  Univerzity Komenského a  je absolventom  doktorandského  štúdia  na Ústave verejnej politiky fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.  Venuje sa politickej publicistike a verejnej kontrole moci, najmä v rámci územnej samosprávy. Pôsobil vo viacerých neziskových organizáciách, okrem iného aj ako programový koordinátor Transparency International Slovensko, tiež ako dlhoročný poslanec MsZ v Ružomberku a v súčasnosti jeho skúsenosti pomáhajú na úrade Žilinského samosprávneho kraja. Je členom správnej rady OZ ZOMOS.

 

 

Dušan Chrastina, hlavný kontrolór

Samospráve sa venuje od roku 2007, z toho od roku 2008 ako hlavný kontrolór mesta Vrútky. Po nezákonnom odvolaní v roku 2012 sa s mestom sporil až do roku 2019, kedy mu súdy dali za pravdu. Odvolanie bolo dôsledkom jeho vytrvalého upozorňovania na nesprávny postup orgánov mesta a neústupčivé odhodlanie stáť na strane pravdy. Dnes je opätovne hlavným kontrolórom mesta. Je revízorom OZ ZOMOS.