ZOMOS sa obracia na generálnu prokuratúru kvôli vylúčeniu verejnosti z rokovania zastupiteľstiev

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) ostro namieta aktuálne Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 20. 4. 2 020. Toto opatrenie ÚVZ SR, ktoré začne platiť zajtra, 22. apríla, uložilo samosprávam povinnosť vylúčiť verejnosť zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev.

ZOMOS chápe potrebu dodržiavania vhodných epidemiologických pravidiel a nijako ich nespochybňuje. Združenie sa však domnieva, že opatrenie ÚVZ SR je v rozpore s nedávno prijatým zákonom č. 73/2020 Z.z., ktorý s účinnosťou od 9. apríla 2020 upravil aj pravidlá rokovania obecných zastupiteľstiev počas pandémie ochorenia COVID – 19. ZOMOS pripomína, že právo na informácie a právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných je zaručené Ústavou SR a zákon č. 73/2020 Z.z. nijakým spôsobom neumožnil obmedziť verejnosť rokovania zastupiteľstiev takýmto bezprecedentným administratívnym zásahom.

„Pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení je dobrovoľná účasť verejnosti na zasadnutí nielen možná, ale dokonca aj žiaduca. Zastupiteľstvá totiž v súčasnosti menia svoje rozpočty, predávajú majetok, zvažujú prijímanie úverov. To všetko by sa malo diať pod verejnou kontrolou. Takéto opatrenie hygieny je preto v čase postupného uvoľňovania obmedzení zbytočným oklieštením výkonu občianskych práv,“ povedal predseda ZOMOS Peter Uhlár.

Združenie pripomína, že v posledných týždňoch sa uskutočnilo množstvo zasadnutí obecných zastupiteľstiev s účasťou verejnosti, a to bez akýchkoľvek následných epidemiologických problémov.

ZOMOS sa preto obráti na Generálnu prokuratúru SR, aby prešetrila zákonnosť tohto kroku ÚVZ SR.

 

Peter Uhlár, predseda ZOMOS

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

1 odpovedať

Spätné odkazy a spätné upozornenia

  1. […] porušenie zákona zákazom prístupu verejnosti na zastupiteľstvá upozornilo aj Združenie občanov miest a obcí Slovenska […]

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *