Majetkové priznanie elektronicky

Posledná novela ústavného zákona č.357/2004 Z.z. umožnila podať oznámenie funkcií,zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov aj elektronickými prostriedkami. Rozumie sa tým možnosť podať oznámenie len cez portál verejnej správy so zaručeným el. podpisom alebo aj napr. zaslaním oznámenia na email zapisovateľky komisie?

Odpoveď:

V zmysle ostatnej novely ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o konflikte záujmov je možné podať Oznámenie funkcií, zamestnaní… tak formou zaručeného elektronického podpisu cez portál verejnej správy podľa osobitného zákona (vid čl. 12b ods. 5), ako aj „obyčajným“ e-mailom adresovaným na OcÚ, t.j. postupom podľa čl. 12b ods. 4 cit. zák.

Pozor však, v tomto druhom prípade o tom MUSÍ najprv rozhodnúť samotná komisia OZ pre ochranu verejného záujmu, vrátane určenia príslušnej osoby z OcÚ, resp. relevantnej mejlovej schránky, na ktorú sa Oznámenie… zašle,  a ďalších „podrobností“. Tieto „podrobnosti“ musí komisia zároveň zverejniť na webe obce (viď uvedený čl. 12b ods. 4 cit.zák.). A to všetko navyše v rozumnom predstihu pred 30. 4. 2020.

Právny tím ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *