Majetkové priznania starých a nových starostov

Dobrý deň, v médiách som zachytil správu, že nielen celoštátni politici, ale aj všetci starostovia musia každoročne podávať tzv. majetkové priznania. Dokonca, že aj rok po skončení funkcie. A že od tohto roku 2020 sa budú tieto ich priznania aj zverejňovať na internete. Je to pravda? V našej obci bol v posledných voľbách v roku 2018 zvolený nový starosta. Ako je to s majetkovými priznaniami starého a nového starostu?

Súčasný starosta, ktorý sa ujal funkcie po voľbách 2018, musel podať majetkové priznanie za rok 2018 špeciálnej komisii OZ, a to najneskôr do 30 dní od kedy sa ujal výkonu verejnej funkcie. Toto majetkové priznanie sa nemusí zverejňovať, každý občan však môže požiadať o jeho sprístupnenie prostredníctvom žiadosti podľa § 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. slobode informácií.   Majetkové priznanie za rok 2019 musí súčasný starosta podať komisii OZ do 30. apríla 2020. Vzhľadom na novelizáciu ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, platnú od 1. 1. 2020, sa toto majetkové priznanie bude musieť následne aj zverejniť na oficiálnom webovom sídle obce.

Bývalý starosta bol povinný podať majetkové priznanie za rok 2018 komisii OZ do 31. marca 2019. Hoci od konca roku 2018 už nie je starostom, musel priznanie podať aj za rok 2019, a to v zmysle čl. 8 ods. 5 cit. úst. zák. najneskôr „do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie“, čiže cca do 21. januára 2020Ak tak neurobil, porušil ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. a komisia OZ je oprávnená začať voči nemu konanie s hrozbou pokuty. Majetkové priznania bývalého starostu za roky 2018 a 2019 sa nemusia zverejňovať, o možnosti ich sprístupnenia cez zákon č. 211/2000 Z.z. však platí to isté ako pri súčasnom starostovi.

 Právny tím ZOMOS

4 komentárov
 1. mária hovorí:

  dobrý deň, chcem uviesť na pravú mieru Vami podanú informáciu:
  „Majetkové priznanie za rok 2019 musí súčasný starosta podať komisii OZ do 30. apríla 2020. Vzhľadom na novelizáciu ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, platnú od 1. 1. 2020, sa toto majetkové priznanie bude musieť následne aj zverejniť na oficiálnom webovom sídle obce.“

  čl. 12b dos. 4. citujem:
  „Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 možno podať orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písomne aj elektronickými prostriedkami. Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami upraví orgán podľa čl. 7 ods. 5 a oznámi ich na svojom webovom sídle.“

  rozumiem ja: že spôsob pri podávaní majetkového priznania elektronickými prostriedkami sa zverejní ne webovom sídle a nie samotné majetkové priznanie.

  Odpovedať
  • ZOMOS hovorí:

   Čl. 12b ods. 4 zákona o konflikte záujmov, na ktorý sa odvolávate, hovorí o tom, že starosta (primátor), resp. ďalší verejný funkcionár (poslanec miestneho/mestského zastupiteľstva) môže podať majetkové priznanie Komisii OZ pre ochranu verejného záujmu dvomi spôsobmi – buď v písomnej podobe, alebo elektronicky. O spôsobe, či sa priznanie podáva písomne, alebo stačí e-mailom (resp. či v danej obci sú technicky možné obidva spôsoby podania), rozhodne samotné Komisia OZ. V prípade, že Komisia OZ pripustí možnosť podávania priznania elektronicky, musí k tomu určiť aj „podrobnosti“ (t.j. najmä oficiálnu elektronickú adresu komisie na zasielanie dokumentov) a tieto podrobnosti v zmysle cit. ust. zároveň „zverejniť“ na webe obce.
   Po doručení, preskúmaní a odobrení zaslaných priznaní ich Komisia OZ následne musí „zverejniť“ v zmysle Čl. 7 ods. 8 druhá veta zákona o konflikte záujmov na webovom sídle obce.
   Z pohľadu zverejňovania teda zákon o konflikte záujmov dáva Komisii OZ dve informačné povinnosti – najprv povinnosť zverejniť na obecnej webstránke podrobnosti k spôsobu podávania priznania elektronickými prostriedkami (čl. 12b ods. 4) a následne povinnosť zverejniť tam aj samotné majetkové priznania verejných funkcionárov (Čl. 7 ods. 8)!

   Odpovedať
 2. jožo hovorí:

  Čo s tým, keď pán starosta nezverejnil ( pretože o zverejňovaní takýchto a podobných „citlivých“ informácií rozhoduje výhradne LEN ON ) svoje majetkové priznanie ani za r. 2020, ani za rok 2021 ?

  Odpovedať
  • predseda ZOMOS hovorí:

   Starosta obce má povinnosť podať oznámenia funkcií, zamestnaní činnosti a majetkových pomerov na predpísanom tlačive komisii obecného zastupiteľstva (komisia na ochranu verejného záujmu-povinne kreovaná komisia obecného zastupiteľstva). Táto komisia má povinnosť toto oznámenie preskúmať a zverejniť na webovom sídle obce. Žiaľ zákon nestanovil lehotu na toto. Ale nezverejňuje to starosta, lež ním vedený obecný úrad, rsp. správca webového sídla a to na pokyn spomínanej komisie.
   Komisia ale ma zo zákona 357/2004 povinnosť poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
   Na tento účel je teda komisia obecného zastupiteľstva povinnou osobou. Ak teda majetkové pomery atď starostu nie sú zverejnené, tak požiadajte v zmysle zákona 211/2000 komisiu obecného zastupiteľstva o informáciu o týchto oznámeniach starostu (kľudne aj za predošlé roky). Zákonnú lehotu na odpoveď si vyrátajte ako 8 pracovných dní nasledujúcich odo dňa podania žiadosti.
   Peter Uhlár, predseda

   Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *