Majetkové priznania starých a nových starostov

Dobrý deň, v médiách som zachytil správu, že nielen celoštátni politici, ale aj všetci starostovia musia každoročne podávať tzv. majetkové priznania. Dokonca, že aj rok po skončení funkcie. A že od tohto roku 2020 sa budú tieto ich priznania aj zverejňovať na internete. Je to pravda? V našej obci bol v posledných voľbách v roku 2018 zvolený nový starosta. Ako je to s majetkovými priznaniami starého a nového starostu?

Súčasný starosta, ktorý sa ujal funkcie po voľbách 2018, musel podať majetkové priznanie za rok 2018 špeciálnej komisii OZ, a to najneskôr do 30 dní od kedy sa ujal výkonu verejnej funkcie. Toto majetkové priznanie sa nemusí zverejňovať, každý občan však môže požiadať o jeho sprístupnenie prostredníctvom žiadosti podľa § 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. slobode informácií.   Majetkové priznanie za rok 2019 musí súčasný starosta podať komisii OZ do 30. apríla 2020. Vzhľadom na novelizáciu ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, platnú od 1. 1. 2020, sa toto majetkové priznanie bude musieť následne aj zverejniť na oficiálnom webovom sídle obce.

Bývalý starosta bol povinný podať majetkové priznanie za rok 2018 komisii OZ do 31. marca 2019. Hoci od konca roku 2018 už nie je starostom, musel priznanie podať aj za rok 2019, a to v zmysle čl. 8 ods. 5 cit. úst. zák. najneskôr „do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie“, čiže cca do 21. januára 2020Ak tak neurobil, porušil ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. a komisia OZ je oprávnená začať voči nemu konanie s hrozbou pokuty. Majetkové priznania bývalého starostu za roky 2018 a 2019 sa nemusia zverejňovať, o možnosti ich sprístupnenia cez zákon č. 211/2000 Z.z. však platí to isté ako pri súčasnom starostovi.

 Právny tím ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *