Zadávanie auditu uznesením

Otázka

Môže OZ prijať uznesenie k vykonaniu nezávislého auditu, ak má podozrenie, že v obci nie je všetko v poriadku?

V danom prípade treba rozlíšiť či ide o audit týkajúci sa ročnej účtovnej závierky, resp. rozpočtu obce ako takého, alebo či ide o nejakú inú problematiku (ako napr. netransparentné majetkové prevody, verejné obstarávanie, stavebná agenda, podozrenie na machinácie, príp. nekalé konanie, …).

V prvom prípade má obec zákonnú povinnosť dať si účtovnú závierku rozpočtu overiť nezávislému audítorovi (§ 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Toto stanovisko audítora, ako súčasť návrhu záverečného účtu obce, sa predkladá na schválenie poslancom obecného zastupiteľstva, a to najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho (rozpočtového) roka. Ďalšie podrobnosti ustanovuje § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Ak by však poslanci chceli nechať audítorovi preveriť nejaké iné skutočnosti ako tie, ktoré sa týkajú účtovníctva súvisiaceho s rozpočtom obce, audítor takúto právomoc nemá, nakoľko pod „auditom“ sa v zmysle platnej legislatívy rozumie činnosť smerujúca k overovaniu účtovej závierky daného subjektu (tu: obce) za uplynulý rok, a nič iné. Treba sa preto obrátiť skôr na hlavného kontrolóra obce, príp. na iné orgány ochrany práva, vrátane NKÚ, ÚVO, vyšetrovateľa, prokuratúru a pod.

Záverom treba povedať, že nejedna slovenská samospráva (osobitne niektoré väčšie mestá a VÚC) si v poslednom období nechala urobiť tzv. „protikorupčný audit“.  Ide o špecializovanú komerčnú službu externých odborníkov, ktorí skúmajú jednotlivé „problémové“ agendy obce, ako napr. nakladanie s obecným majetkom, verejné obstarávanie, hospodárenie obecnej firmy, poskytovanie informácií, konflikt záujmov volených funkcionárov a pod. O rozsahu a zameraní tzv. protikorupčného auditu, ktorý sa musí zmluvne vymedziť, má  – z pohľadu kompetenčného – právo rozhodnúť nielen starosta, ale aj poslanci príslušného OZ.

Právny tím ZOMOS

5 komentárov
 1. Obcan hovorí:

  Co ak v pripade protikorupcneho auditu je potrebne preverit konflikt zaujmov aj poslancov a starostu? Poslanci v takomto pripade samozrejme budu proti takemuto auditu. Mozu obcania obce v takomto pripade poziadat, resp. zmluvne vymedzit tento protikorupcny audit?

  Odpovedať
  • vladimir.sloboda hovorí:

   Dobrý deň, to musíte osloviť Národný kontrolný úrad, no neočakávajte rýchlu reakciu. Ak si obec zaradia do plánu kontrol, môže to byť aj o dva či tri roky. Ako podla vas miznu tie peniaze? Starosta ich mina v rozpore so schvalenym rozpoctom?

   Odpovedať
 2. Helena Knižková hovorí:

  Dobrý deň prajem,

  ako by sa dalo postupovať v záležitosti keď starosta mesta má trvalé bydlisko v obci ale v skutočnosti býva celkom inde v inom meste, a ešte si nechá preplácať služobné cesty , myslím, že si peniaze vyučtuje iným sposobom, nato má možno aj radcov, preto aj vymenil kontrolóra úradu, kontrolor je úplne z iného mesta viac ako 100 km , aj jemu sa bude preplácať SC, je toto správne hospodárenie s finančnými prostriedkami ??? ďakujem za odpoveď,

  Odpovedať
  • vladimir.sloboda hovorí:

   Dobrý deň,
   cesta z bydliska do miesta výkonu práce nie je služobnou cestou, tj. ju nie je možné preplácať. Predpokladám, že kontrolór vykonáva prácu v meste, kde je zvolený a nie v mieste svojho bydliska, tj. nie je dôvod mu preplácať cestovné náklady. Rovnako starosta (nie je to primátor, keďže ide o mesto?) môže mať preplácané len realizované služoébné cesty, nie cestu do práce a z práce. Starosta/primátor si nemohol vymeniť kontrolóra, toho mohli odvolať, resp. vymenovať poslanci zastupiteľstva. A tí mu zároveň môžu (a nemusia) odsúhlasiť preplácanie cestovných nákladov.. A samozrejme, nie je to správne hospodárenie s finančnými prostriedkami.

   Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *