Zasadať nie „na Gelnicu“, ale „na Agoru“!

Bratislava (20. 3. 2020) – V týchto dňoch čelíme v rámci OZ ZOMOS množstvu otázok či sa vôbec môžu v čase aktuálneho núdzového stavu konať rokovania obecného zastupiteľstva, a ak áno, či môže z nich byť vylúčená verejnosť. Po tom, ako sa včera, vo štvrtok 19. marca konalo v meste Gelnica rokovanie Mestského zastupiteľstva spôsobom per rollam (t.j. v neprítomnosti, cez mejly), dostávame početné žiadosti o stanovisko aj k tejto možnosti.

V demokracii je kráľom zákon, v totalite je zákonom kráľ. OZ ZOMOS pripomína, že platný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje, že rokovanie obecné zastupiteľstva sa musí konať aspoň raz za tri mesiace (§ 12 ods. 1). ZOMOS preto v prvom rade odporúča presun plánovaných termínov zastupiteľstva, avšak maximálne v rámci uvedenej trojmesačnej lehoty. Z tohto pravidla zákon nepozná výnimku. Toto pravidlo nebolo nijako dotknuté ani vyhlásením núdzového stavu vládou SR dňa 16. marca 2020.

Veľká časť slovenských zastupiteľstiev je tvorená piatimi, siedmimi, príp. deviatimi poslancami. Komunálni poslanci sú podľa skúseností OZ ZOMOS veľmi často pragmatickí a zodpovední ľudia disponujúci zdravým sedliackym rozumom. Každá slovenská samospráva preto bezpochyby dokáže aj v takýchto náročných časoch raz za tri mesiace zabezpečiť primerané hygienické a zdravotné podmienky na bezpečné konanie sa zasadnutia zastupiteľstva.

Ak by sa  – napriek odporúčanej minimalizácii voľného pohybu občanov – chcel rokovania zastupiteľstva zúčastniť aj zástupca verejnosti, táto možnosť mu v zmysle zákona a judikatúry Ústavného súdu SR musí byť umožnená. Obce však môžu mať samozrejme v rámci zasadacej miestnosti prijaté opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu prenosu vírusu, a to napr. zabezpečením primeranej bezpečnej vzdialenosti sedadiel pre verejnosť od sedadiel poslancov a ďalších osôb zúčastňujúcich sa rokovania.

Keďže zákon o obecnom zriadení určuje, že obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore (§ 12 ods. 7) a že jeho zasadnutia sú zásadne verejné (§ 12 ods. 8), OZ ZOMOS zároveň pripomína, že konanie zastupiteľstiev spôsobom per rollam (t.j. v neprítomnosti, písomne/elektronickou poštou a bez možnosti verejnosti byť prítomný na zasadnutí a prípadne aj vystúpiť), je vedome protizákonné, nakoľko je v rozpore s obidvoma vyššie uvedenými princípmi. OZ ZOMOS preto neodporúča obciam a mestám nasledovať príklad Gelnice, hoci bol bezpochyby dobre mienený.

Ako alternatívu nezákonného rokovania „na Gelnicu“, čiže zasadaním per rollam, OZ ZOMOS odporúča obciam a mestám zvážiť spôsobom rokovania „na Agoru“. To znamená uskutočňovať zasadnutia zastupiteľstva – na základe voľnej inšpirácie starovekými demokratickými gréckymi štátmi, na verejných priestranstvách, futbalových štadiónoch, príp. vo väčších kultúrnych zariadeniach nachádzajúcich sa v rámci danej obce, kde sú možné väčšie rozostupy medzi jednotlivými osobami.

OZ ZOMOS nespochybňuje potrebu novelizovať  – vo vhodnom čase  – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a ponúka novému ministrovi vnútra SR, ako predpokladanému gestorovi tejto legislatívy, svoje bohaté skúsenosti a odbornú súčinnosť. OZ ZOMOS však nepovažuje za vhodné prijímanie „rýchlych poslaneckých noviel zákonov“, po ktorých volá Združenie miest a obcí a Slovenska vo svojej včerajšej tlačovej správe. OZ ZOMOS sa totiž obáva nielen obchádzania štandardných rokovacích procedúr a s tým súvisiacej potenciálnej nekvality novej legislatívy, ale najmä následného zneužívania takýchto noviel v aplikačnej praxi aj mimo núdzového stavu.

Tím OZ ZOMOS

Súvisiace:

Gelnica – https://spis.korzar.sme.sk/c/22363390/prvi-na-slovensku-zastupitelstvo-v-gelnici-sa-konalo-cez-maily.html

Návrhy ZMOS – https://www.zmos.sk/postoje-zmos-k-aktualnej-situacii–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Agora (aténska demokracia) – https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%A9nska_demokracia

 

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *