Zverejňovanie dokumentov získaných cez infozákon na internete

Samospráva nášho mesta si nechala vypracovať jednu analýzu ohľadom prípravy verejného obstarávania na služby v miestnej doprave.
Túto analýzu som si vypýtal prostredníctvom žiadosti o informácie podľa zákona č.211/200 Z.z. o slobode informácií a Mesto mi ju aj poslalo. Akurát som si nie istý, či mám právo túto analýzu šíriť ďalej, napr. zverejnením na internete, príp. potrebujem na to predchádzajúci súhlas dodávateľa, resp. Mesta ako objednávateľa a vlastníka majetkových práv vyplývajúcich z analýzy.


Právo na informácie je jedno zo základných ústavných práv. Ústava SR v čl. 26 ods. 2 v tejto súvislosti hovorí, že „každý má právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu“. Znamená to, že obsahom informačného práva je nielen možnosť získať akúkoľvek verejnú informáciu, ale ju aj rozširovať (zverejňovať) ďalej, vrátane internetovej siete. Netreba na to žiadny súhlas.

Právny tím ZOMOS

1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *