Pôsobnosť Infozákona počas platnosti „lex corona“

Ešte pred dvomi týždňami som sa obrátil na náš obecný úrad s jednou dôležitou infožiadosťou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií. Infožiadosť sa týkala prehmatov súvisiacich s nakladaním s obecným majetkom. Do dnešného dňa mi však Obec neodpovedala. Keď som to dnes urgoval telefonicky, na úrade mi povedali, že v dohľadne ani odpovedať nebudú, nakoľko bol práve prijatý „lex corona“, nový zákon, v zmysle ktorého teraz neplynú lehoty a do konca apríla 2020 nemusia robiť nič. Je to pravda?

Odpoveď:

Nie je to pravda. Čerstvo prijatý zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 sa týka iba neplynutia lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch (§ 1), a to najmä na súdoch. Úradných povinností samospráv  – a ani lehôt s tým súvisiacich – sa tento zákon vôbec netýka! Obec ignorovaním Vašej infožiadosti porušila platnú legislatívu, vydala tzv. fiktívne rozhodnutie o odmietnutí informácie (§ 18 ods. 3 Infozákona) a Vy sa teraz proti nemu môžete do 15 dní odvolať (§ 19 ods. 1 cit. zák.).

 

Právny tím ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *