Obecné zastupiteľstvá sú opäť verejné

Dnes, 7. mája 2020, Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil Opatrenie č. OLP/3881/2020, ktorým vypustil povinnosť vylúčiť verejnosť zo zasadnutí orgánov územnej správ a nahradil ho textom, ktorý im ukladá zabezpečiť pri účasti verejnosti dodržiavanie protiepidemických opatrení. Možnosť rokovať s vylúčením verejnosti a obísť pri tom zmeny ustanovené zákonom v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 tak trvala celkom 15 dní.

ZOMOS už deň pred platnosťou prvého opatrenia upozorňoval na to, že ÚVZ SR týmto krokom siaha na  základné občianske práva a vyjadril pochybnosť o jeho zákonnosti podaním na Generálnu prokuratúru. Proti tomu to opatreniu sa vyjadrili aj iné organizácie zaoberajúce sa správou vecí verejných.  Zároveň silneli hlasy právnikov o tom, či sú opatrenia postavené na právnom základe a je možné ich vymáhať či pokutovať.

Medzitým sa však uskutočnilo mnoho zasadnutí s vylúčením verejnosti. Dôvody boli rozdielne. Niektoré samosprávy sa nad opatrením vôbec nezamysleli, iné sa obávali pokút a tak verejnosť do rokovacej sály nepustili napriek tomu, že pôvodný zámer bol iný. Boli aj samosprávy, ktoré verejnosti prístup na rokovanie umožnili. Listom a tlačovou správou sme na túto skutočnosť a tiež na to, že mnohé samosprávy takýmto spôsobom obchádzajú možnosť rokovať podľa podmienok schválených pre mimoriadnu sitáciu upozornili aj premiéra Igora Matoviča.

Opätovne sme o nečinnosti ÚVZ SR písali včera, kedy sa spustili ďalšie fázy uvoľňovania opatrení, avšak na obecné zastupiteľstvá sa znovu zabudlo.

Aj preto nás teší, že od dnes je toto opatrenie upravené, i keď celkom zo sveta nezmizlo a budeme čakať na vyjadrenie Generálnej prokuratúry, ktorá by mala preskúmať právny základ takéhoto opatrenia.

Zároveň však nás však zaujíma, čo všetko sa za tých 15 dní stihlo v samosprávach udiať a budeme sa pozorne venovať sporným uzneseniam. Preto ak zistíte, že vo vašej obci bolo prijaté uznesenie, ktoré je v rozpore s ustanovením §30f zákona o obecnom zriadení a ich obsah sa netýka vecí bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie, alebo tých, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad, prípadne sa týkajú nakladania s majetkom, koncesných zmlúv či prijímania investičných úver, dajte nám vedieť.

Ďakujeme!

Váš tím ZOMOS

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *