ZOMOS žiada premiéra o bezodkladné zrušenie kontroverzného opatrenia hygieny

BRATISLAVA (4. 5. 2020) Na základe podnetu Ústredného krízového štábu SR vydal 20. apríla Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) opatrenie, ktorým s účinnosťou od 22. apríla uložil samosprávam povinnosť vylúčiť verejnosť zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev. Toto kontroverzné opatrenie narazilo okamžite na ostrý nesúhlas v odbornej obci, nakoľko vytvára priestor na netransparentné jednanie samospráv.

Podľa Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), ktoré sa zasadzuje za verejnú kontrolu samospráv, je dobrovoľná účasť občanov na zasadnutí zastupiteľstiev v súčasnosti nielen možná, ale dokonca aj žiadúca.  Samozrejme, pri dodržaní všetkých epidemiologických pravidiel. Zastupiteľstvá totiž práve v tomto období kvôli koronakríze menia rozpočty, otvárajú rezervné fondy, predávajú obecný majetok, zvažujú prijímanie úverov. ZOMOS pripomína, že dôležité rozhodnutia orgánov verejnej moci sa musia diať pod zrakom verejnosti.

Už krátko po nadobudnutí účinnosti opatrenia ÚVZ sa ale na ZOMOS začali obracať aktivisti i miestni poslanci z celého Slovenska upozorňujúci na zneužívanie opatrenia hygieny v praxi. Vyskytujú sa prípady, že zastupiteľstvo sa konalo bez účasti verejnosti, bez obrazového a zvukového záznamu aj v obciach, ktoré zápisy nezverejňujú ani v dobrých časoch. Zastupiteľstvá boli zvolané podľa §12 a nie podľa pravidiel v § 30f zákona o obecnom zriadení a v bodoch programu sú nie iba rozpočtové opatrenia, ale aj predaj majetku či zvyšovanie úverovej zaťaženosti. Stretli sme sa i s zastupiteľstvom, kde nahrávať nedovolili ani poslancovi na svoj telefón. Zároveň sa na nás obracajú aj starostovia, ktorý chcú rokovať verejne, majú vhodný priestor aj záujem obyvateľov, ale obávajú sa pokút.

„ZOMOS si váži prácu a nasadenie ústredného krízového štábu i úradu verejného zdravotníctva v boji s koronakrízou. Opatrenie hygieny z 20. apríla však zašlo priďaleko. Opravuje fungujúce veci, nakoľko pravidlá rokovania samospráv už medzi časom dostatočne upravila novela zákona o obecnom zriadení z 9. apríla. Opatrenie nechtiac vytvorilo priestor na zneužívanie, čo určite nebolo jeho cieľom. Je v protismere k uvoľňovacím krokom vlády. A v neposlednom rade je podľa nás aj protizákonné,“ zdôraznil predseda ZOMOS Peter Uhlár.

ZOMOS sa preto obrátilo na Generálnu prokuratúru SR s podnetom na preskúmanie zákonnosti uvedeného opatrenia ÚVZ. Generálna prokuratúra podnet združenia prijala a 28. apríla začala vo veci konanie. Prokuratúra má však na vybavenie podnetu v zmysle zákona lehotu až dva mesiace. Dovtedy ale môže prísť v obciach a mestách k množstvu nevratných zlých rozhodnutí, obáva sa združenie.

Združenie pripomína, že počas koronakrízy sa uskutočnilo množstvo zasadnutí obecných zastupiteľstiev s účasťou verejnosti, a to bez akýchkoľvek následných epidemiologických problémov. Opatrenie hygieny však takéto transparentné konanie obcí de facto zakazuje a trestá.

ZOMOS sa preto týmto obracia na predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby sa na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR osobne zasadil za prehodnotenie opatrenia ÚVZ z 20. apríla a jeho okamžité zrušenie. „Takého opatrenie je po prijatí zákona č. 73/2020 Z.z. a v čase postupného uvoľňovania obmedzení zbytočným oklieštením výkonu občianskych práv. Pán premiérpošlite ho do histórie,“ uzatvára verejnú výzvu predseda ZOMOS Peter Uhlár.

Peter Uhlár, predseda ZOMOS

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *