Víťazom ceny ZOMOS je obec Valča

Združenie občanov miest a obcí Slovenska už po tretí raz udeľovalo cenu ZOMOS zdravej otvorenej a modernej obecnej samospráve. Cenu odovzdával v obci Valča starostke Márii Ondráčkovej predseda združenia Peter Uhlár spolu s členmi hodnotiacej komisie Dušanom Chrastinom a Ivanom Rončákom. Ocenenie pre rok 2021 sme Valči  odovzdali predovšetkým za kvalitu poskytovaných informácií, za prístup k dlhodobému plánovaniu, využívanie vizualizácií územia, možnosť komunikácie s vedením online, ale najmä priamo v uliciach. 

Pri hodnotení sa zameriavame na viacero aspektov a za zdravú samosprávu považujeme takú, kde prirodzene funguje komunitný život a spolurozhodovanie. Komunikácia medzi občanmi sa samosprávou nemusí byť nevyhnutne na inštitucionálnej úrovni a dobre fungujúca spoločnosť dokáže generovať dobré prostredie, ktoré prirodzene reflektuje jeho potreby.

Obce, ktoré dobre komunikujú s občanmi sa v nomináciách na cenu pravidelne opakujú, čo považujeme za dobrý znak. Znamená to okrem iného to, že nezľavujú zo svojho úsilia udržať si svoju úroveň. Aj preto nás teší, že opakovane môžeme vyzdvihnúť Hviezdoslavov a Trnavú Horu ako predchádzajúcich víťazov, ale aj obec Banka, ktorá v minulom roku získala prvé miesto medzi viac ako 140 posudzovanými obcami v rebríčku transparentnosti.

V tomto roku sme hodnotili okrem nich obce Alekšince, Bartošova Lehôtka, Batizovce, Čečejovce, Kálnica, Keť, Ľubica, Valča, Nálepkovo, Rimavská Baňa a Zemianske Kostoľany. Radi vidíme, že sa obce skutočne usilujú zlepšovať a inšpirujú sa dobrými príkladmi.

Na udeľovaní ceny sme sa doposiaľ vždy snažili stretnúť naživo so všetkými nominovanými. Osobné stretnutia starostov z rôznych kútov Slovenska v úzkom kruhu, výmena vzájomných skúseností a možnosť počúvať je prínosom pre všetkých zúčastnených. V tomto roku sme cenu udelili priamo vo víťaznej obci Valča a aj vďaka tomu boli pri odovzdávaní prítomné aj pracovníčky obecného úradu. Pani starostka vyzdvihla ich podiel na jej získaní. Samozrejme, súhlasíme.

Fungovanie obce je však stále a primárne v rukách starostiek a starostov. Vplyv štatutára na fungovanie úradu vyplýva z jeho postavenia a kompetencií. Aj preto je treba vyzdvihnúť každého, kto dokáže priniesť víziu, presvedčiť a nadchnúť kolektív a zapojiť do rozvoja všetkých, ktorí majú chuť a potenciál. Myslím si, že je obrovské množstvo ľudí, ktorí v sebe nosia silné občianstvo a len negatívne skúsenosti z minulosti brzdia ich snahy zapojiť sa. Spoločenskosť a potreba byť súčasťou komunít je našou prirodzenosťou a každý múdry, šikovný a angažovaný človek dokáže pritiahnuť desiatky ďalších. Nevzdávajme túto snahu, pretože vždy je čo zlepšiť.

Obci Valča a jej starostke Márii Ondráčkovej srdečne blahoželáme a veríme, že jej nadšenie neopadne a bude naďalej inšpiráciou pre mnohých ďalších, prípadne budúcich osobností našich samospráv.

Milena Veresová

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *