Zánik mandátu poslanca obce z dôvodu neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva

ÚVOD

Uplynulo pár mesiacov od komunálnych volieb v Slovenskej republike. Novozvolení poslanci zložili sľub a ujali sa tak svojej funkcie. Zaiste ich počas celého funkčného obdobia čaká množstvo výziev pri plnení ich povinností a napĺňaní vízie, s ktorou do tejto funkcie kandidovali.

Keďže aj naše občianske združenie sa v minulom volebnom období stretlo s problémom, keď sa najmä starosta obce[1] snažil zabrániť poslancom vo výkone ich mandátu v zastupiteľstve s odôvodnením, že ich mandát zanikol, pretože sa počas jedného roka nezúčastnili na rokovaní obecného zastupiteľstva, rozhodli sme sa trochu priblížiť túto problematiku, a to aj s poukázaním na rozhodovaciu prax súdov.

Čítať ďalej

Podporte nás 2% z dane aj v roku 2023

Už roky robíme v ZOMOSe všetko preto, aby slovenské samosprávy fungovali lepšie a transparentnejšie. Nenechajte svoje 2 % z daní štátu. Podporíte nás v aktivitách, vďaka ktorým Vám vieme pomôcť priamo vo Vašich obciach.

Nezabúdajte aj na možnosť darovania 3% v prípade, že ste sa zúčastňovali v minulom roku dobrovoľníckych aktivít. Ak ste spolupracovali s nami, môžeme Vám potvrdenie vystaviť. Napíšte nám prosím na tajomnik@zomos.sk.

Ako postupovať?

  1. Ak ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie Potvrdenia o zaplatení dane. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej danei z príjmov fyzickej osoby a odošlite ho spoplu s Potvrdením do 30.04.2023 na Daňový úrad podľa svojho bydliska.
  2. Ak podávate daňové priznanie na daň z príjmov sám (fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ či právnická osoba) vyplňte v daňovom priznaní naše nižšie uvedené údaje.

Združenie občanov miest a obcí Slovenska
IČO: 42202680
právna forma: občianske združenie
sídlo: Slovenská 6843/49, 080 01 Prešov

Ďakujeme každému jednému z Vás.

 

Ako podať žalobu pri nezákonnom priebehu volieb

Voľby do orgánov samosprávy sú za nami. Rôzne typy volebných podvodov, či snaha niektorých kandidátov ovplyvniť výsledky volieb nie je u nás výnimočná. Situácia sa lepší najmä preto, že sme už na mnohé pripravení. Snažíme sa pokryť členov komisií, je nám umožnené mať pozorovateľov a legislatíva upravuje spôsoby vedenia kampane. Nie vždy to však vyrieši všetko a navyše stále platí, že kreativita poskytuje nekonečné možnosti a mnohí z nás sa neradi vzdávajú. Veríme, že vo vašej obci bolo všetko v poriadku. Ak to tak však nebolo, ponúkame zhrnutie, ako je možné podať žalobu o volebných veciach.

Čítať ďalej

Cenu ZOMOS v roku 2022 získala obec Vzorová

Pred 32 rokmi bol položený základný kameň slovenskej demokratickej územnej samosprávy. 6. septembra 1990 bol totiž prijatý zákon o obecnom zriadení. Pri tejto príležitosti občianske združenie Združenie občanov obcí a miest Slovenska udeľuje cenu ZOMOS.

Čítať ďalej

Víťazom ceny ZOMOS je obec Valča

Združenie občanov miest a obcí Slovenska už po tretí raz udeľovalo cenu ZOMOS zdravej otvorenej a modernej obecnej samospráve. Cenu odovzdával v obci Valča starostke Márii Ondráčkovej predseda združenia Peter Uhlár spolu s členmi hodnotiacej komisie Dušanom Chrastinom a Ivanom Rončákom. Ocenenie pre rok 2021 sme Valči  odovzdali predovšetkým za kvalitu poskytovaných informácií, za prístup k dlhodobému plánovaniu, využívanie vizualizácií územia, možnosť komunikácie s vedením online, ale najmä priamo v uliciach.  Čítať ďalej

Dobrá správa vecí verejných s Radou Európy

Rada Európy pokračuje v spolupráci so ZOMOS na projekte na zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR vybrala ZOMOS ako partnera pre II. fázu projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Moduly, za ktoré bude ZOMOS zodpovedať sú Implementácia nástroja na obecné strategické plánovanie a Implementácia nástroja na finančné porovnávanie obcí.
Aktivity projektu začnú v priebehu septembra 2021 a dokončené by mali byť o rok. Obce, ktoré budú zapojené do projektu dostanú podporu pre vytvorenie svojich strategických plánov (v našom ponímaní PHSR) vo forme workshopov a konzultácií tak, aby výstupom boli ich strategické plány budú zahrňovať najlepšie riešenia odporúčané radou Európy a zároveň budú v súlade s našimi zákonmi týkajúcich sa PHSR.
V rámci implementácie nástroja na finančné porovnávanie obcí si zapojené obce budú môcť analyzovať svoje financie tak, aby sa vedeli porovnať s inými obcami a prijať primerané opatrenia na oblasti, v ktorých budú mať oproti iným obciam horšie hodnoty.
Obidva nástroje vytvorené Radou Európy sú dostupné v odkazoch v zdieľanom príspevku.

Vladimír Sloboda, projektový manažér

Elektronická komunikácia v praxi

Elektronická komunikácia je často spájaná s nespornými výhodami, ale aj so slovami povinná, alebo vyplývajúca zo zákona. Znie to výborne a aj preto sme si pred dvoma rokmi zriadili elektronickú schránku.
Využívame ju na podania v plnej miere, dokonca sme vyhodnocovali jej používanie samosprávami. Aj preto nás prekvapuje, že okresné prokuratúry stále komunikujú papierovo – aj napriek tomu, že podania boli elektronické, odpovede, či informácie o presunoch spisu so sebou stále nesú povinnosť ísť na poštu. Verím, že stihnú nejaké zmeny najneskôr do doby, kým pošta zruší ďalších 100 pobočiek a „zreštrukturalizuje“ 1500 ľudí.

Čítať ďalej

Sfunkčniť, nie znetransparentniť

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) s rozpakmi prijalo návrh vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložil do medzirezortného pripomienkového konania Úrad vlády SR – podpredseda vlády SR Štefan Holý. Na jednej strane vítame zjednodušenie a urýchlenie procesov nákupov tovarov, služieb a stavebných prác z verejných zdrojov, ale toto nesmie byť na úkor zníženia informácií z procesov, ktoré sa dostanú verejnosť a tým sú tieto procesy vystavené verejnej kontrole.

Nesúhlasíme s vyčlenením nezanedbateľnej časti verejných zákaziek úplne spod procesov regulovaných zákonom a ponechanie týchto procesov iba v rukách verejných obstarávateľov. Zákon musí garantovať minimálne štandardy verejnej kontroly. Toto ustanovenie zákona bude problémom najmä v samospráve, predovšetkým v menších obciach, ktoré tak budú čoraz väčší objem verejných prostriedkov určených na nákupy používať mimo akejkoľvek verejnej kontroly. Tento pretrvávajúci problém by sa prijatím navrhovanej novely zákona o verejnom obstarávaní ešte prehĺbil.

Cestou je lepšie plánovanie míňania verejných prostriedkov a vyššia transparentnosť. Nie zjednodušovanie procesov na úkor transparentnosti a verejnej kontroly.  Preto sa v plnej miere hlásime k hromadnej pripomienke, ktorú zverejnili neziskové organizácie na stránke transparency.sk.

Peter Uhlár, predseda OZ ZOMOS

Zdravá otvorená moderná obecná samospráva

 

 

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na tohtoročné slávnostné udeľovanie ocenení ZOMOS.

Aj tento rok mala komisia v zložení Lucia Vidanová, Dušan Chrastina a Ivan Rončák neľahkú úlohu vybrať z nominovaných obcí Banka, Čečejovce, Hviezdoslavov, Kálnica, Keť, Koválovec, Ľubica, Nálepkovo, Pruské, Rimavská Baňa, Spišský Hrhov,  Trnavá Hora a Valča.

O výsledku ich rozhodovania sa dozvieme už v piatok v Ružomberku.

Tešíme sa na stretnutie!

Váš tím ZOMOS

Nezákonné rokovanie „Per rollam“ v Gelnici

Dňa 9. marca 2020 zvolal primátor mesta Gelnica rokovanie MsZ Gelnica na deň 19.3.2020 do zasadacej miestnosti miestneho mestského úradu.

Pozvánka, ako každá iná. Nepochybne, mesto vedené primátorom, iste s tými najlepšími úmyslami, podobne ako množstvo iných slovenských miest a obcí potrebuje vyriešiť záležitosti svojich vlastných samospráv.

Dňa 11. marca 2020 vyhlásila vláda SR (vtedy premiér p. Peter Pellegrini) tzv. mimoriadnu situáciu na celom území SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, od 12.3.2020 od 06:00 hod.

Dňa 19. 3.2020 odvysielala RTVS v hlavnej spravodajskej relácii RTVS a v hlavom vysielacom čase príspevok s označením „Gelnica: online rokovanie zastupiteľstva“.

Archív daného vysielania si môžete pozrieť tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/217922#

Začiatok  odvysielaného príspevku uvádza moderátor RTVS pán Viliam Stankay slovami, že poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev sa vraj stretávať nemôžu.

Čítať ďalej