Dobrá správa vecí verejných s Radou Európy

Rada Európy pokračuje v spolupráci so ZOMOS na projekte na zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR vybrala ZOMOS ako partnera pre II. fázu projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Moduly, za ktoré bude ZOMOS zodpovedať sú Implementácia nástroja na obecné strategické plánovanie a Implementácia nástroja na finančné porovnávanie obcí.
Aktivity projektu začnú v priebehu septembra 2021 a dokončené by mali byť o rok. Obce, ktoré budú zapojené do projektu dostanú podporu pre vytvorenie svojich strategických plánov (v našom ponímaní PHSR) vo forme workshopov a konzultácií tak, aby výstupom boli ich strategické plány budú zahrňovať najlepšie riešenia odporúčané radou Európy a zároveň budú v súlade s našimi zákonmi týkajúcich sa PHSR.
V rámci implementácie nástroja na finančné porovnávanie obcí si zapojené obce budú môcť analyzovať svoje financie tak, aby sa vedeli porovnať s inými obcami a prijať primerané opatrenia na oblasti, v ktorých budú mať oproti iným obciam horšie hodnoty.
Obidva nástroje vytvorené Radou Európy sú dostupné v odkazoch v zdieľanom príspevku.

Vladimír Sloboda, projektový manažér

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *