Cenu ZOMOS v roku 2022 získala obec Vzorová

Pred 32 rokmi bol položený základný kameň slovenskej demokratickej územnej samosprávy. 6. septembra 1990 bol totiž prijatý zákon o obecnom zriadení. Pri tejto príležitosti občianske združenie Združenie občanov obcí a miest Slovenska udeľuje cenu ZOMOS.

OZ ZOMOS oceňuje každoročne Zdravú, Otvorenú, Modernú, Obecnú Samosprávu. V roku 2019 cenu získala obec Hviezdoslavov, v roku 2020 Trnavá Hora a v roku 2021 obec Valča. Z dôvodu volieb do orgánov samosprávy na jeseň v roku 2022, aby OZ ZOMOS predišlo obviňovaniu zo zapájania sa do predvolebného boja, sme sa rozhodli neudeliť cenu ZOMOS konkrétnej obci, ale fiktívnej obci, obci Vzorová a zopakovať tak minimálne požiadavky na obecnú samosprávu, v ktorej sa dobre žije a kam by mali smerovať všetky obce na Slovensku.

Charakteristika obce Vzorová

V obci Vzorová fungujú orgány obce a všetky kontrolné inštitúcie. Navzájom sa rešpektujú, nevstupujú si do zákonných právomocí, spolupracujú. Obec Vzorová pred verejnosťou nič netají. Zverejňuje rôznymi spôsobmi (kanálmi) informácie o orgánoch obce a ich rozhodnutiach.

Obec Vzorová dodržiava platné zákony vo vzťahu k hospodáreniu. Jej ekonomická kondícia je dobrá, obec je finančne zdravá. Pre verejnosť ponúka (najmä na svojej internetovej stránke) dostatok informácií o svojom hospodárení.

Obec Vzorová sa usiluje o podporu komunitného života a zapájanie obyvateľov do rozhodovania a pri komunikácii využíva nielen bežné prostriedky ako telefón a elektronickú poštu, ale bežne komunikuje cez svoju elektronickú schránku.

Na doteraz ocenených obciach si vážime najmä ich inovatívnosť v tom, čo by malo byť základom dobrej obecnej samosprávy – najmä to, že naďalej v období po udelení ceny ZOMOS  využívajú všetky formy komunikácie, podrobne informujú o pracovnom programe starostov a o výsledkoch na nich dosiahnutých a môžu byť vzorom pre ostatné slovenské samosprávy.

„Obec Vzorová pred verejnosťou nič netají, zdravo hospodári a využíva moderné spôsoby zapájania obyvateľov do rozhodovania a komunikácie. Preto si zaslúži ocenenie ZOMOS určené pre Zdravú, Otvorenú a Modernú Obecnú Samosprávu“, povedal predseda ZOMOS Peter Uhlár.

Na doteraz ocenených obciach si vážime najmä ich inovatívnosť v tom, čo by malo byť základom dobrej obecnej samosprávy – najmä to, že naďalej v období po udelení ceny ZOMOS nezvoľnili tempo smerom k ich otvorenosti (svedčia o tom napríklad formálne dokumenty vrátane rozumne upraveného rokovania poslancov a práva občanov vystúpiť na ich zasadnutí v obci Valča, informovanie starostu o aktivitách v obci Trnavá hora alebo priam záľahu užitočných informácií pre verejnosť v Hviezdoslavove). Tieto obce tak môžu byť vzorom pre ostatné slovenské samosprávy a cena OZ ZOMOS im právom patrí. Tieto obce otvorenosť žijú, nie je to pre ne iba fráza.

Cieľom občianskeho združenia Združenie občanov obcí a miest Slovenska (ZOMOS) je zapájať občanov do rozhodovania samospráv. Budovať transparentnú a efektívnu samosprávu najmä aktívnou podporou miestnych občanov, ich vzdelávaním a pomocou pri riešení problémov. Robí to už od roku 2010.

2 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *