Sfunkčniť, nie znetransparentniť

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) s rozpakmi prijalo návrh vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložil do medzirezortného pripomienkového konania Úrad vlády SR – podpredseda vlády SR Štefan Holý. Na jednej strane vítame zjednodušenie a urýchlenie procesov nákupov tovarov, služieb a stavebných prác z verejných zdrojov, ale toto nesmie byť na úkor zníženia informácií z procesov, ktoré sa dostanú verejnosť a tým sú tieto procesy vystavené verejnej kontrole.

Nesúhlasíme s vyčlenením nezanedbateľnej časti verejných zákaziek úplne spod procesov regulovaných zákonom a ponechanie týchto procesov iba v rukách verejných obstarávateľov. Zákon musí garantovať minimálne štandardy verejnej kontroly. Toto ustanovenie zákona bude problémom najmä v samospráve, predovšetkým v menších obciach, ktoré tak budú čoraz väčší objem verejných prostriedkov určených na nákupy používať mimo akejkoľvek verejnej kontroly. Tento pretrvávajúci problém by sa prijatím navrhovanej novely zákona o verejnom obstarávaní ešte prehĺbil.

Cestou je lepšie plánovanie míňania verejných prostriedkov a vyššia transparentnosť. Nie zjednodušovanie procesov na úkor transparentnosti a verejnej kontroly.  Preto sa v plnej miere hlásime k hromadnej pripomienke, ktorú zverejnili neziskové organizácie na stránke transparency.sk.

Peter Uhlár, predseda OZ ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *