Entries by predseda ZOMOS

Zánik mandátu poslanca obce z dôvodu neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva

ÚVOD Uplynulo pár mesiacov od komunálnych volieb v Slovenskej republike. Novozvolení poslanci zložili sľub a ujali sa tak svojej funkcie. Zaiste ich počas celého funkčného obdobia čaká množstvo výziev pri plnení ich povinností a napĺňaní vízie, s ktorou do tejto funkcie kandidovali. Keďže aj naše občianske združenie sa v minulom volebnom období stretlo s problémom, keď sa najmä starosta obce[1] snažil […]

Nezákonné rokovanie „Per rollam“ v Meste Gelnica

Dňa 9. marca, pred vyhlásením mimoriadnej situácie, zvolal primátor mesta Gelnica rokovanie zastupiteľstva. Následne 11. marca vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu. V čase rokovania však stále platil zákon, ktorý hovorí, že zastupiteľstvo zasadá v zbore a verejne. Poslanci napriek tomu rokovali „per rollam“, čiže prostredníctvom mailu a rozhodovalo. OZ ZOMOS podalo podnet na prokuratúru, ktorého výsledkom je upozornenie prokurátora.