Nezákonné rokovanie „Per rollam“ v Meste Gelnica

Dňa 9. marca, pred vyhlásením mimoriadnej situácie, zvolal primátor mesta Gelnica rokovanie zastupiteľstva. Následne 11. marca vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu. V čase rokovania však stále platil zákon, ktorý hovorí, že zastupiteľstvo zasadá v zbore a verejne. Poslanci napriek tomu rokovali „per rollam“, čiže prostredníctvom mailu a rozhodovalo. OZ ZOMOS podalo podnet na prokuratúru, ktorého výsledkom je upozornenie prokurátora.

Po doručení Upozornenia boli poslanci so správou oboznámení a zároveň sa dostala na prerokovanie obecného zastupiteľstva. Tejto téme sme sa venovali v predošlom článku tu.

Po prečítaní  zápisnice zo zasadnutia mi však nedá nevrátiť sa k nemu. Prokurátor sa vyjadril, že „rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. marca 2020 formou per rollam bez osobnej účasti poslancov, neprebehlo v súlade so zákonom a v dôsledku jeho vykonania došlo k porušeniu vytýkaných ustanovení zákona o obecnom zriadení“.

Na margo toho primátor mesta poslancov informoval, že prokurátor uznesenia nezrušil, čiže sú platné a zároveň ho potešilo, že motivoval Národnú radu k zmene zákona – svojím nezákonným konaním. So zveličením mi napadlo, či aj prvého zlodeja potešilo, že prispel k vzniku trestného zákona.
Hlavná kontrolórka rovnako ubezpečila poslancov, že vďaka zmene legislatívy je situácia v poriadku a uznesenia sú platné. Odvolala sa na osobnú komunikáciu s prokurátorom, ktorý ju údajne ubezpečil, že nie je dôvod na to, aby niekto spochybnil to, čo on uviedol v rozhodnutí.

Debata na túto tému bola naozaj pozoruhodná. Kým pani poslankyňa Oravcová s pánom poslancom Nemčíkom prejavili s korešpondenčným spôsobom rokovania spokojnosť a dokonca padol návrh aj zapracovať túto možnosť do rokovacieho poriadku, pán poslanec Mráz a pani právna zástupkyňa vyjadrili o nespochybniteľnosti uznesení pochybnosť. A musím povedať, že podľa mňa oprávnene. Stále totiž platí, že z nepráva nemôže vzniknúť právo (ex iniuria ius non oritur). Aj preto by bolo vhodné uznesenia opätovne prijať zákonným spôsobom. Je naozaj škoda, že pán prokurátor to nevyjadril exaktne, ale spoľahol sa na to, že uznesenia nikto nenapadne.

Občania Gelnice by ale mali rozhodne spozornieť. Zastupujú ich aj ľudia, ktorí nielenže svoje nezákonné konanie ospravedlňujú, ale ešte sú na to aj pyšní. Výhoda dnešných pravidiel a nášho práva na informácie je, že aj vďaka zverejňovaniu zápisníc ich vieme identifikovať.

Aj v dnešnej dobe totiž musíme byť mimoriadne pozorní a dohliadať, aby sme o slušné Slovensko nebojovali iba na námestiach.

 

 

Peter Uhlár

predseda OZ ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *