Uznesenie o plate starostu obce

Otázka:

Náš starosta mal schválenú odmenu vo výške 60% na začiatku volebného obdobia v r. 2018. 24. 9. sme na zastupiteľstve prerokovali bod prejednanie platu starostu s týmto hlasovaním:
návrh 1: 30%                          3 za, 4 sa zdržali, 1 proti,
návrh 2: zachovanie 60%      1 za, 7 proti,
návrh 3:40%                           4 za, 1 proti, 3 sa zdržali, čiže ani jeden z návrhov neprešiel.
Pán starosta a jeho zástupca skonštatovali, že neprešiel ani jeden návrh, a tak odmena starostu zostáva vo výške pôvodných 60%. Mne sa to nepozdáva, keďže sme svojím hlasovaním zamietli aj tých 60%. Nemala by podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. byť odmena starostu 0% keďže sme neprijali žiadny návrh a navyše sme vlastne pôvodné uznesenie ( 60%)  zrušili?

Odpoveď:

Keďže ani jeden návrh neprešiel, ani ten o 60-tich %, tak skutočne ostáva pôvodný stav. Vlastne ste k zmene pôvodnej výšky platu neprijali žiadnu z navrhovaných zmien, ani neschválením 60% navýšenia ste nezmenili pôvodný stav. Pre zmenu tohto stavu by bolo nutné zrušiť účinnosť tohto uznesenia, najlepšie prvým dňom po konaní obecného zastupiteľstva.
Celá procedúra sa v tomto prípade neriadi zákonom o platových pomeroch ale o platnosti, prípadne neplatnosti uznesení.

Právny tím ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *