Platy starostov sa opäť zvýšia

Platy starostov a primátorov sa budú opäť zvyšovať. OZ ZOMOS už v minulosti podporovalo zníženie platov a zrušenie odstupného. V roku 2011 bola schválená novela, ktorá znižovala platy o 10% a odstupné ustanovila vo výške maximálne troch mesačných platov. V súčasnosti parlament schválil zvýšenie koeficientov a odstupňoval odstupné podľa dĺžky funkčného obdobia starostov.

Návrh parlamentu predložili Dušan Bublavý, Igor Choma, Ján Podmanický, Milan Panáček, Ľubomír Petrák, Ján Senko, Michal Bagačka, Tibor Glenda a Dušan Muňko za Smer a Stanislav Kmec za SNS. Okrem Glendu, Muňka a Kmeca sú všetci štatutármi obcí a šiesti z nich sa uchádzajú o opätovné zvolenie.

Výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška sa vyjadril, že principiálne ide o snahu, aby sa odmeňovanie starostov a primátorov vrátilo na úroveň z obdobia pred krízou. „Od roku 2011 došlo kvôli kríze a potrebe šetrenia k zníženiu platov, odobratiu možnosti odmien a zníženiu odchodného pri odslúžených rokoch za jednotlivé funkčné obdobie. Kríza pominula, a preto si myslíme, že tie pomery by sa mali vrátiť na predchádzajúcu úroveň,“ vysvetlil Muška. Ako ďalej hovorí, spodná hranica mzdy sa starostom a primátorom zvýši, ale zníži sa tá vrchná. Predseda ZMOSu intervenoval za urýchlené schválenie zákona v parlamente dokonca listom.

Tvrdiť, že možnosť navýšenia platu znamená zníženie je zavádzajúce. Vďaka rastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve sa plat starostov a primátorov upravoval každoročne smerom hore aj doposiaľ. Zmeny koeficientov však prinesú ďalšie navýšenie. Ak by novela platila už v tomto roku, nárast základných platov by sa pohyboval v rozmedzí od 172 do 382 eur. Možnosť navýšiť plat síce klesla zo 70%  na 60%, avšak pri zvýšenom základe je 60%-ná možnosť vyššia, ako bolo pôvodné  zvýšenie o viac ako 100 eur pri najmenších obciach až po takmer 230 eur v mestách nad 100 000 obyvateľov.

Táto novela prináša starostom a primátorom vyššie odstupné pri viacerých volebných obdobiach s odvolaním sa na zákonník práce. Aj tu použili predkladatelia argument o zrovnoprávnení s ostatnými zamestnancami. Opomenuli skutočnosť, že zamestnanci na dobu určitú nemajú nárok na žiadne odstupné a navyše nezvoleným starostom a primátorom je zvyčajne umožnený návrat na predchádzajúce pracovisko, keďže zvolením boli uvoľnení na výkon verejnej funkcie. Preto porovnávať funkciu starostu či primátora so zamestnancami je neslušné.

Naše námietky voči tejto novele sú rovnaké, aké boli v roku 2011. Kým v čase krízy boli vypočuté, dnes sa oháňame rastúcou ekonomikou. Zabúdame na to, že napriek tomu, že je financií o niečo viac, je potrebné využiť toto zvýšenie prostriedkov na investície a rozvoj obcí a miest, pretože každé obdobie rastu vystrieda obdobie stagnácie. Budovy, cesty a ostatnú infraštruktúru však ekonomický vývoj netrápi. Degradujú postupom rokov. Vyhadzovať peniaze na už i tak nadštandardné platy štatutárov je plytvanie prostriedkami, ktorých žiadna samospráva nemá nadbytok.

-mi-

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *