Zastupiteľstvá pri obmedzení pohybu

Napriek obmedzeniu pohybu sa život nezastavil. Samosprávam okrem bežných úloh pribudli nové a aj tie bežné prinášajú so sebou mnohé náročné rozhodnutia a zodpovednosť. Avšak aj pri tom všetkom je potrebné myslieť na to, že všetky tieto úlohy so sebou nesú mandát od občanov. Množia sa dotazy na možnosti participácie a dohľadu nad rozhodnutiami. Obce vyhlasujú neverejné zastupiteľstvá napriek tomu, že zákon sa nezmenil a prezenčné zastupiteľstvá sú stále verejné. Zodpovednosť občanov týkajúca sa obmedzenia pohybu nedáva nikomu právo zakazovať a upresňovať zákony. Takýto postup vedie k eskalácii napätia v čase, kedy je potrebná najmä zodpovednosť a rozvaha.

Podľa uznesenia Vlády SR č. 77 z 5. februára 2021 je v čase od vydania nariadenia, najdlhšie do 19. marca 2021 obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, okrem výnimiek určených v uznesení.
Z toho je zrejmé, že účasť verejnosti na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev nie je možná bez toho, aby bola využitá niektorá z výnimiek, ktorou je napríklad ohlásenie konania zastupiteľstva RÚVZ s odvolávkou na verejné podujatie.

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) však v súčasnej situácii, kedy sú ohrozené životy občanov, odporúča samosprávam, aby rokovania obecných zastupiteľstiev v čase aktuálneho obmedzeného pohybu občanov organizovali s využitím možností paragrafu 30f) zákona o obecnom zriadení a prezenčnou formou rokovali len v nevyhnutných prípadoch, ktoré neznesú odklad.

Vyhneme sa tak situáciám, ktoré eskalujú napätie v spoločnosti a aktívne bránia účasti verejnosti v uplatňovaní ústavných práv. Túto situáciu zhoršuje aj nedostatočné zverejňovanie a slabé, alebo žiadne informácie.
Mnohé zastupiteľstvá rozhodujú o dôležitých veciach a stretli sme sa aj s prípadmi, kedy vedenie samosprávy zavolalo na svojich občanov políciu. Je neprijateľné, aby sa moc upevňovala prostredníctvom ozbrojených zložiek v prípade, že ľudia chcú mať prístup k bežnej správe vecí verejných a tí, čo majú stáť na strane zachovávania ľudských a občianskych práv stoja na strane moci, ktorá zneužíva situáciu.

Vyzývame samosprávy, aby nezabúdali, že svoje pozície získali vďaka občanom a sľubovali dobrú správu vecí verejných.

V prípade, že sa zasadnutie zastupiteľstva konať predsa len bude, dôsledné a včasné zverejňovanie materiálov na rokovanie ako aj zápisníc z rokovaní by malo byť pre samosprávu samozrejmosťou   (§ 30f zákona č.369/1990 Z.z o obecnom zriadení).

Jedine takýto krok smerom k občanom, ktorí majú snahu byť informovaní a participovať na rozvoji svojich obcí aj v čase tzv. lockdownu, možno považovať za zákonný,  primeraný a zodpovedný.

Peter Uhlár, predseda OZ ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *