Blíži sa dôležitá novela zákona o obecnom zriadení

Zástupcovia Združenia obcí a miest Slovenska (ZOMOS) Vladimír Sloboda a Marián Seman sa v piatok 27. marca 2020 zúčastnili rokovania s vedením Ministerstva vnútra SR, zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 ohľadom pripravovanej novely zákona o obecnom zriadení.  O definitívnej podobe novely bude čoskoro rokovať parlament.

Novelu zákona pripravil ZMOS. Navrhol v nej, aby obecné zastupiteľstvá mohli počas krízových situácií rokovať formou per rollam (e-mailami, podpisovaním uznesení), t.j. nie v zbore, ďalej bez zverejnenia prerokovávaných materiálov a bez možnosti účasti verejnosti.

S takýmto oklieštením demokratických zásad transparentnosti a verejnosti však združenie ZOMOS, lobujúce za záujmy aktívnych občanov a komunálnych poslancov, nemôže súhlasiť.

Zástupcovia Ministerstva vnútra SR a Združenia SK8 navrhli možnosť rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom videokonferencie. Zároveň by bolo počas trvania mimoriadnej situácie a núdzového stavu prerušené plynutie lehôt, napr. rokovania minimálne raz za tri mesiace, či lehoty prerokovania záverečného účtu. Ak by rokovanie bolo zverejnené online a materiály uverejnené vopred,  podľa názoru ZOMOS by ostala zachovaná transparentnosť a verejnosť konania obecných orgánov.

Podľa stanoviska ZOMOSu však obecné zastupiteľstvá môžu rokovať bezpečne už aj dnes, bez potreby meniť zákon. Na príkladoch tohtotýždňového zasadnutia zastupiteľstiev mesta Košice či obce Jarovce je vidno, že pokiaľ sa prijmú všetky bezpečnostné opatrenia, vrátane dostatočných vzdialeností medzi rokujúcimi, je možné prerokovať nevyhnutné záležitosti obce. Starostovia a komunálni poslanci nie sú volení len do kľudných dôb, ale aj do časov nepohody a krízy. Napokon, do práce musia počas krízy chodiť aj zdravotníci, vodiči MHD, predavačky a mnohí iní.

Ak by tlak na hlasovania prostredníctvom mailov bol z dielne väčších miest či VÚC, bolo by to pochopiteľnejšie, pretože ich zbory sú početnejšie.  Na tomto spôsobe hlasovania však trvá najmä ZMOS, ako reprezentant menších samospráv, ktorý v argumentácii uvádza, že malé obce nedokážu zabezpečiť videokonferencie, či iné spôsoby náročnejšie na technické vybavenie. Práve v menších obciach sa však stretáva menej ľudí a teda aj riziká sú podstatne menšie. Navyše, požiadavka na zakotvenie hlasovania v neprítomnosti nevychádza od samotných poslaneckých zborov, ale od primátorov a starostov…

Zástupcovia ZOMOS na rokovaní ministra a prítomných upozornili, že spôsob rokovania per rollam okliešťuje právo účasti verejnosti na rozhodovaní o samospráve a právo na prístup k informáciám, ktoré je úzko späté s princípom verejnosti a transparentnosti postupov orgánov územnej samosprávy. Obmedzuje tiež akúkoľvek rozpravu aj medzi samotnými poslancami zastupiteľstiev. Preto ZOMOS vyjadril obavy nad takto narýchlo pripraveným návrhom. Zasadil sa o to, aby akékoľvek zmeny zákona o obecnom zriadení, ak budú prijaté, trvali len obmedzený čas, a to výhradne počas epidémie COVID – 19.

Združenie ZOMOS si váži pozvanie ministra vnútra SR do pracovnej komisie na tvorbu novej legislatívy. Pripomienky združenia k novele predloží ministrovi v pondelok. V prípade, že si ich ministerstvo neosvojí, bude pre ne hľadať podporu u jednotlivých poslancov demokratických strán v parlamente.

Vladimír Sloboda

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *