Overovanie zápisníc OZ

Som poslancom obecného zastupiteľstva. Dňa 19.9.2019 sa konalo 9. zasadnutie OZ na ktorom bola spravená zápisnica a uznesenie. Ja som bol schválený za overovateľa a do dnešného dňa som danú zápisnicu a uznesenie nepodpísal, pretože mi nebola poskytnutá na podpis. Tak isto nebola poskytnutá ani ďalším poslancom. Dňa 29.10.2019 máme 10. zasadnutie OZ. Bude sa môcť toto 10. zasadnutie uskutočniť a bude právoplatné, keďže dôjde ku kontrole uznesení z predošlého zasadnutia, ktoré nebolo podpísané?

Odpoveď:

Zákon nepozná inštitút overovateľa zápisnice. Je to iba prax – zvyčajne ustanovená v rokovacom poriadku. Podľa § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesenia podpisuje starosta obce a jeho podpisom nadobúdajú účinnosť.

Nové zastupiteľstvo preto bude platné. S tým predchádzajúcim nijako nesúvisí.

Zákon 211/2000 Zb. hovorí o povinnom zverejňovaní zápisníc a uznesení. Je zápisnica zverejnená a správne zapísaná? Ak sú v nej nezrovnalosti, treba voči nej namietať priamo na ďalšom zastupiteľstve. Ak nebola zverejnená, môžete sa jej dožadovať.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *