Overovanie zápisníc OZ

Som poslancom obecného zastupiteľstva. Dňa 19.9.2019 sa konalo 9. zasadnutie OZ na ktorom bola spravená zápisnica a uznesenie. Ja som bol schválený za overovateľa a do dnešného dňa som danú zápisnicu a uznesenie nepodpísal, pretože mi nebola poskytnutá na podpis. Tak isto nebola poskytnutá ani ďalším poslancom. Dňa 29.10.2019 máme 10. zasadnutie OZ. Bude sa môcť toto 10. zasadnutie uskutočniť a bude právoplatné, keďže dôjde ku kontrole uznesení z predošlého zasadnutia, ktoré nebolo podpísané?

Odpoveď:

Zákon nepozná inštitút overovateľa zápisnice. Je to iba prax – zvyčajne ustanovená v rokovacom poriadku. Podľa § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesenia podpisuje starosta obce a jeho podpisom nadobúdajú účinnosť.

Nové zastupiteľstvo preto bude platné. S tým predchádzajúcim nijako nesúvisí.

Zákon 211/2000 Zb. hovorí o povinnom zverejňovaní zápisníc a uznesení. Je zápisnica zverejnená a správne zapísaná? Ak sú v nej nezrovnalosti, treba voči nej namietať priamo na ďalšom zastupiteľstve. Ak nebola zverejnená, môžete sa jej dožadovať.

2 komentárov
 1. Eva Petrášová hovorí:

  Ak v rokovacom poriadku OZ je inštitút overovateľov -dvaja overovatelia. Overovatelia požadovali doplniť zápisnicu- presne citovali to čo na zastupiteľstve bolo povedané o čom svedčí nahrávka. Zapisovateľka odmietla doplniť zápisnicu o požiadavky overovateľov a odpovedala:
  Aj na základe mojich dlhoročných pracovných skúseností, počas ktorých som vyhotovovala zápisnice,
  si stojím za svojím, že zápisnice by mali byť vecné a stručné a obsahovať podstatné záležitosti, ktoré
  odzneli na rokovaní.
  Trvám na tom, že zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 23.11.2020 je vecne správna
  Otázka: je v právomoci zapisovateľky odmietnuť doplniť zápisnicu o konkrétne znenie čo je podchytené aj vo zvukovej nahrávke?

  Odpovedať
  • ZOMOS hovorí:

   Osoba poverená vyhotovovaním zápisnice, ktorá ju následne aj podpise (so všetkou trestno-právnou zodpovednosťou potenciálne s tým súvisiacou), má právo odmietnuť žiadosť overovateľa ci kohokoľvek iného na jej doplnenie, ak rokovací poriadok neuvádza inak. V praxi nejednej samosprávy môže poslanec (vrátane overovateľa) požiadať, aby sa jeho stanovisko doložilo k zápisnici ako príloha. Prípadne je možné pri jej nepodpísaní pripojiť odôvodnenie nepodpísania zápisu a takto dostať námietky do zápisnice.
   Riešením je teda nastaviť úpravu zápisníc v rokovacom poriadku. Aj tak však platí, že inštitút poslancov – overovateľov je de facto aj de iure – úplne zbytočný. Potenciálny nesúhlas overovateľa s obsahom zápisnice (nepodpísanie, podpísanie s výhradou atď.) nemá vplyv na nič – ani na validitu právnych úkonov, ani na platnosť/účinnosť prijatých uznesení.

   Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *