Odmeňovanie zástupcu starostu

Môžem poprosiť o váš názor na ďalej opísaný „problém“?

Zákon  369/1990 Zb. v platnom znení v § 13b,  Zastupovanie starostu v ods. 3) hovorí:

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Takáto formulácia znamená, že starosta musí odstúpiť časť svojich právomocí zástupcovi?
Nie je tam predsa uvedené, že môže, ale len zastupuje (bodka). A ak k tomu pridáme § 25, ods. 7)  už uvedeného zákona, dostaneme sa k tomu, že obec so 150 obyvateľmi, v ktorej starosta úraduje vo vlastnom dome a nemá ani na verejné osvetlenie, musí „odmeňovať“ aj zástupcu, hoci len symbolicky?
Nenapadlo by mi to, keby som nebol zistil u viacerých obcí, že od februára 2019 začali odmeňovať zástupcov starostu. Predpokladám, že ich niekto takto inštruoval.
Je to tak?

Odpoveď:

Zástupca starostu, ktorý nie je poverený žiadnou činnosťou, nemá žiadnu odmenu okrem poslaneckej, ktorá mu patrí v rozsahu stanovenom v zásadách odmeňovania. Obec ho teda odmeňovať nemusí. Starosta ho však môže poveriť výkonom určitých činností, čím mu samozrejme neodstupuje svoje právomoci.

Právomoc chápeme v zmysle právnom – čiže starosta ostáva samozrejme v plnej miere štatutárom. Teraz hovoríme o poverení výkonom konkrétnej činnosti. A v takom prípade ho Obec odmeňuje nad rámec poslaneckej odmeny –  za vykonanú prácu. Poverenie je informácia dostupná na vyžiadanie a od 1. februára 2019 platí novela zákona 369/1990 Zb, ktorý podľa §25 ods. 7 je Obec povinná odmenu zverejniť do 30 dní od jej určenia.

Nevieme, kto spomínaných starostov takto inštruoval, ale to, ako ich platia, by ste mali zistiť v Zásadách odmeňovania, keďže zástupcovi patrí odmena rovnako, ako poslancom.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *