Zorientuj sa v samospráve

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, pätnástim členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou. Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa v tomto roku úspešne uchádzalo o grant v programe Občianska participácia, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis.

Cieľom projektu je posilnenie právneho povedomia občanov a zvýšenie úrovne kompetentného zapájania sa do výkonu samosprávy. Kombináciou online a offline chceme zlepšiť právne povedomie občanov, výmenu informácií a watchdogové aktivity. Zameriame sa na vzdelávanie, ale aj terénnu prácu v obciach. Súčasťou projektu je aj monitorovanie dobrých príkladov občianskej participácie a vyhodnocovanie otvorenosti menších samospráv s udelením ceny.
Základným predpokladom občianskej participácie zo strany občanov na úrovni samosprávy je poznanie kompetencií jednotlivých aktérov miestnej politiky. Častým problémom sú taktiež nedostatočné znalosti legislatívnych rámcov umožňujúcich participáciu občianskej verejnosti – zákona o slobodnom prístupe k informáciám, stavebného zákona, zákona o podpore regionálneho rozvoja a ďalších.
Na zlepšenie osvety a vzdelávania sa v projekte zameriavame vytvorením e-learningovej platformy „Zorientuj sa v samospráve”, ktorá formou online kurzu prinesie dôležité informácie o fungovaní samosprávy a možnosti participácie čo najširšiemu okruhu ľudí. V rámci online kurzu budú k dispozícii videá, vytvorené našimi lektormi, ktorí sú dlhoročne uznávanými odborníkmi v oblasti samosprávy.
Okrem videí pripravujeme aj študijné materiály, pomocou ktorých budú občania schopní riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú vo svojich obciach. Súčasťou projektu sú aj spoločné semináre, kde si budeme prehlbovať znalosti, diskutovať o problémoch vo vlastných samosprávach a vzájomne sa spoznávať tak, aby si zapojení účastníci dokázali ďalej pomáhať aj vzájomne.
Študijné materiály budú po skončení kurzu samostatne vydané aj ako publikácia. Publikácia so základnými informáciami o kompetenciách v samospráve, právach a povinnostiach, napísaná v bežne zrozumiteľnej reči. Radi by sme priniesli súbor základných znalostí, ktoré by občanom priniesli odpovede na jednoduché otázky.
Pomocou moderovaného diskusného fóra sa budeme snažiť podporiť profesijný diskurz v oblasti výkonu samosprávy a občianskych práv v nej.
Ďalšou bariérou rozvoja občianskej spoločnosti, je často chýbajúca odborná pomoc už aktívnym skupinám občanov v konkrétnej záležitosti. Z vlastnej skúsenosti vieme, že občania sa cítia s väčšinou problémov bezradní. Preto počítame v projekte s vytvorením právnej poradne, v rámci ktorej budú môcť občania získať stanoviská našich odborníkov bezplatne. Relevantné právne informácie budú zverejňované na webovej platforme.
Z našej skúsenosti tiež vyplýva, že popri voľne dostupných zdrojoch je často najúčinnejšou pomoc „priamo na mieste“, pretože občania najmä v menších obciach majú často pocit, že ich možnosť zúčastňovať sa chodu vecí verejných je vedome obmedzovaná zo strany miestnych autorít. Preto v projekte taktiež rátame s výjazdmi, osobnými stretnutiami, účasťou na rokovaní obecného zastupiteľstva a podobne. Keďže občania bývajú často za svoj aktivizmus šikanovaní, nevyhýbame sa ani podávaniu žiadostí o informácie v mene našej organizácie, mediácii stretnutí medzi zúčastnenými stranami, či podávaniu podnetov na príslušné inštitúcie.
Pre podporu snahy malých obcí o väčšiu otvorenosť a priateľský prístup k občanovi bude slúžiť ocenenie obce, ktorého metodiku v rámci projektu vypracujeme, a budeme ju udeľovať každoročne víťaznej obci.
Ak ste v našom projekte našli niečo, čo môže priniesť osoh Vám osobne, alebo pomôcť rozvoju občianskej spoločnosti vo vašej obci, sme tu pre vás. Obráťte sa na nás a pomôžte nám aktívne zlepšiť naše postavenie v spoločnosti a posilniť náš hlas. Spolu to dokážeme.

Váš tím ZOMOS

4 komentárov
 1. Zemanová hovorí:

  Kedy prosím bude možné sa zapojiť do online kurzu?
  „Zorientuj sa v samospráve”, ktorá formou online kurzu prinesie dôležité informácie o fungovaní samosprávy a možnosti participácie čo najširšiemu okruhu ľudí.
  Ďakujem
  Zemanopvá

  Odpovedať
  • ZOMOS hovorí:

   Dobrý deň,
   veríme, že do dvoch týždňov to zvládneme. Viac ako polovica videí je hotová a pripravená je aj platforma na ich publikovanie. Zároveň dúfame, že informácie, ktoré sa v kurze nedozviete sa nám podarí doplniť v diskusiách. Už sa tešíme 🙂

   Odpovedať
  • ZOMOS hovorí:

   Dobrý deň, e-learning je pripravený a v krátkej dobe bude dostupný zatiaľ v podobe videí a neskôr aj v podobe textov. Ďakujeme za strpenie.
   Pekný deň
   Veresová

   Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *