Vzdelávací víkend s TIS

Cez víkend sme sa zúčastnili workshopu pre poslancov samospráv, ktorý organizovala Transparency International. Na jednom mieste sa zišli príbehy našich obcí, ale aj jednotlivcov. Priestor sa tak zaplnil mnohými otázkami a odpoveďami.  Cieľ bol naplnený.

Obsahom workshopu boli základné informácie o fungovaní samosprávy. Najdôležitejšie sú kompetencie. Pretože zo skúseností vieme, že väčšina problémov vzniká práve z ich neznalosti. Je potrebné vedieť, kto má čo na starosti a naučiť sa prijať a rešpektovať rozhodnutie toho druhého. Ak toto dokáže starosta aj poslanci a poskytnú si vzájomný priestor, malo by byť všetko v poriadku. Trenice vznikajú prevažne z toho, že nechceme akceptovať inú, ako vlastnú predstavu o obci a jej rozvoji. Koniec potom často znamená, že miesto rozvoja prichádza stagnácia a rozpory.

Jedno dopoludnie bolo venované verejným obstarávaniam, ktoré je tiež častým zdrojom sporov. Zákon je zložitý a pre laika je ťažké sa v ňom zorientovať. Navyše mnohí ani nevieme, že konfliktom v drobnejších obstarávaniach sa dá predísť smernicou, ktorá naplní aj predstavy poslancov a umožní im podieľať sa na výbere dodávateľov. Nie vždy je dôležitá iba cena. Hospodárnosť a efektívnosť často v debatách prevážia nad účinnosťou a najmä účelnosťou. Myslím si, že je dôležité nie iba kúpiť lacno, ale kúpiť to, čo potrebujeme, v tej správnej chvíli s prihliadnutím na využiteľnosť aj v budúcnosti a nezabúdať na súvisiace prevádzkové náklady. Niekedy je lepšie ako obstarať, vybrať si službu. A podstatou dobrého rozhodnutia sú dobré informácie. Ani najlepší zákon nenahradí zdravý rozum.

Kapacita poslanca nemôže stačiť na celú agendu úradu a ani to od neho nikto neočakáva. Zákon o obecnom zriadení preto myslel aj na kontrolu. Hlavný kontrolór je „podriadený“ obecnému zastupiteľstvu. Vysvetlenie, čo všetko môžu žiadať poslanci samostatne a kedy platí iba uznesenie zastupiteľstva ako celku, pomôže predísť zbytočným sklamaniam a konfliktom.

Doplnkom boli debaty o transparentnosti a najmä participácii, osobné skúsenosti prednášajúcich aj účastníkov. Každý z nás sa niečo naučil. Mnohé z toho účastníci prenesú do praxe a to môže priniesť lepšie fungujúcu občiansku spoločnosť.

Rizikom sme my – jednotlivci. Niekedy je ťažké zmieriť sa so silou vlastného mandátu, inokedy odosobnenie sa od vlastných záujmov. V debate starostu a domácich občanov to bolo priam hmatateľné. To je možno prípad, kedy mlčanie prinesie viac, ako slová. Pretože ak hovoríme a nikto nás nepočúva, nedospejeme nikam. Najdôležitejšou úlohou preto stále ostáva osloviť verejnosť, aby sme sa i my sami predsvedčili, či to čo hájime je naozaj verejným záujmom. Ak áno, nájde sa pravdepodobne aj dostatok tých, ktorí nás podporia.

Odchádzali sme spokojní, s novými známymi, telefónnymi číslami a mailovými adresami. Pridaná hodnota, ktorá často preváži aj obsah všetkého povedaného, pretože vznikla nová komunita, v ktorej si každý niečo pamätá, niečo rozvinie a potom sa podelí s ostatnými. Kým po školení v zasadačke sa po skončení podujatia všetci rozpŕchnu, tu vznikajú mnohé vzťahy, ktoré pretrvajú. Ako tie naše – ZOMOSácke, trvajúce v niektorých prípadoch viac ako desať rokov.

Aj preto chceme TIS poďakovať. Za seba, za vás a za tých, ktorí sa nezúčastnili, ale niekedy pocítia prínos takýchto stretnutí. Možno vo forme lepších a fundovanejších rozhodnutí vo svojej obci či meste.

Ďakujeme!

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *