Poskytovanie dobrej správy na Slovensku

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) vybrali zadávatelia z Rady Európy ako expertnú organizáciu pre prvú časť najnovšieho projektu „Poskytovanie dobrej správy na Slovensku“ (Delivering good governance in Slovakia). Projekt vyhlásili na základe analýzy pripravenej Ministerstvom financií SR, ktorá poukázala na slabú efektivitu miestnej samosprávy.

Cieľom projektu je posilnenie územnej správy na Slovensku založené na európskych štandardoch a najlepšej praxi, a vybudovanie kapacít na zabezpečenie lepších verejných služieb a dobrej správy, založenej na implementácií nástrojov Rady Európy.

Hlavné problémy, ktoré má projekt riešiť sú:
– vysoká miera územnej rozdrobenosti vedúca k nedostatku financií ako aj nízkej kvalite služieb
poskytovaných územnou samosprávou,
– nefunkčné vzťahy medzi územnou samosprávou (obce) a regionálnou samosprávou (VÚC), ktoré
vedú k nedostatočnému alebo žiadnemu regionálnemu rozvoju a
– nedostatok kompetentnosti a kapacít územnej samosprávy na výkon svojich kompetencií.

Úlohou ZOMOSu je na základe stretnutí so zainteresovanými zástupcami územnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, tretieho sektora a univerzít, spolu s využitím miestnych a medzinárodných expertov zanalyzovať aktuálny stav legislatívy a kompetencií územnej samosprávy a následne pripraviť návrh Stratégie posilnenia územnej správy, posilnenia spolupráce medzi územnou, regionálnou a štátnou správou ako aj pripraviť návrh nástrojov na teritoriálne spájanie.
Výstupom budú konkrétne odporúčania na zmeny legislatívy, zlepšenie štruktúry kompetencií a financovania územnej samosprávy.

Vladimír Sloboda, koordinátor projektu

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *