#5079
ZOMOS
Keymaster

Z toho čo som prečítala, by som sa asi obrátila na prokuratúru s uznesením a žiadala preskúmať jeho zákonnosť s odvolaním sa na to, že starosta získal neoprávnene prospech, keďže nie je vlastníkom susednej parcely, navyše je parcela verejne priechodná. Obec takto znížila hodnotu pozemku a nebol na to žiaden zákonný dôvod. Podľa zákona o majetku obcí má starosta obce obmedzenú možnosť nadobúdať obecný majetok, rovnako ako jeho blízke osoby. Formulovala by som všeobecne, aby prokuratúra sama vyhodnotila, ktoré obmedzenie môže byť dôvodom na zrušenie uznesenia. Navyše zápis do katastra by mal byť zmluvne podložený a zmluva by mala byť riadne zverejnená, inak je neplatná. Okrem toho aj fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, môže na súde napadnúť platnosť právneho úkonu do jedného roka odo dňa prevodu.
Milena Veresová