Ukázať 1 vlákno odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #5928
   Patrícia
   Účastník (Participant)

   Dobrý deň.
   Dnes sme obdržali mail od hlavného kontrolóra obce v ktorom oznámil, že začína vykonávať “ Kontrolu vymáhania nedoplatkov na miestnych daniach za rok 2021″ a odvoláva sa na schválený plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022.
   Zaujímalo by nás, či je možné odvolať sa na paragraf 18 d) odsek 3 zákona 369/1990.
   V akom rozsahu je kontrolór oprávnený nahliadať do výmerov a zostáv miestnych daní a poplatkov?
   Podklady ktoré chce predložiť ku kontrole nekonkretizoval. Aké dokumenty môže dostať k nahliadnutiu?
   Ďakujeme za odpoveď

  • #5941
   ZOMOS
   Keymaster

   Dobrý deň, kontrolór obce má právo nahliadať do všetkých dokumentov. Výber daní je originálnou kompetenciou samosprávy. Predpokladám, že ho bude zaujímať okrem formálnej stránky najmä úspešnosť výberu, výpočet a tiež postup obce pri vymáhaní pohľadávok. Veresová

Ukázať 1 vlákno odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.