Cenu ZOMOS si vyslúžila Trnavá Hora

Vravím vyslúžila a myslím to doslovne. Oficiálne prvý ročník udeľovania ceny pre Zdravú otvorenú modernú obecnú samosprávu je ukončený a cena odovzdaná. Za stránkou Trnavej Hory je mnoho nadpráce a množstvo informácií poskytovaných nad rámec zákona je pozoruhodné. Hneď na prvý pohľad zaujme infokanál starostu. Na odovzdávaní ceny nám pán starosta Mgr. Pavel Kravec porozprával o svojej motivácii, ale aj pridanej hodnote, ktorú to prináša obci a jej obyvateľom. Sme pyšní na inovátorov, ktorí iniciatívne vťahujú ľudí do rozhodovania. A tak sme s radosťou sledovali, ako obec Hviezdoslavov odovzdala prvenstvo Trnavej Hore. Uvedomila som si, že v čase, keď bude takýchto obcí takmer 3 000, bude naša misia naplnená.

Mladá generácia je našou nádejou – aj ich účasť prezrádza, že nás majú čo učiť.

Začnem slovami Ivana Rončáka, člena komisie pre udeľovanie ceny ZOMOS a zároveň garanta analýzy transparentnosti malých obcí, kde sme víťaza udeľovali prvý raz: „Dňa 6. septembra je 30 rokov od prijatia zákona o obecnom zriadení v Slovenskej národnej rade. Po desaťročiach absolútnej centrálnej moci bola moc rozdelená a 6.septembra 1990 boli položené inštitucionálne základy toho, že Slovensko nespadne, ak sa na jeho čelo dostane zlosyn, lebo tu ešte existuje ďalších 3-tisíc mocenských jednotiek, ktoré môžu mať na správu územia odlišný názor. Dovtedy nevídaná vec, veľmi dôležitá, aj keď sa nám to javí samozrejmé. Samospráva je úžasné dobrodružstvo, je úžasné, keď človek vidí, že každá obec má iné pravidlá, príde na nejaký zlepšovák v správe obce, ktorý sa ako vírus šíri Slovenskom. Vďaka samospráve sa ako krajina môžme rýchlejšie posúvať dopredu.“

Vítaz minulého ročníka Marek Lackovič z Hviezdoslavova odovzdáva cenu Pavlovi Kravecovi

My v ZOMOSe si toto dobrodružstvo naozaj užívame a každý „zlepšovák“ radi posunieme ďalej. Trnavá Hora ponúka riešenia ako víno. Infokanál starostu nedáva iba možnosť pýtať sa, ale zároveň ponúka odpovede nie iba tomu, kto sa pýta, ale všetkým. Ak by ste nevedeli na čo sa pýtať, máte k dispozícii zoznam stretnutí starostu obce, prehľad o rokovaniach či témach, ktoré sa aktuálne riešia. Informácie sú zverejňované po ukončení mesiaca na obecnom webe, facebooku a občanom zasielané emailinfokanálom. Túto dobrú prax zaviedol v obci starosta Mgr. Pavel Kravec. Ako nám povedal, bolo to aj preto, že takto sú informácie každému k dispozícii a nie je prečo riešiť, či sa niečo nerobí poza chrbát. Neprajníkom sa tak stratí vietor z plachiet. Naopak – občania majú možnosť pripomienkovať všetky veci včas a otvorene. Tak ako webové sídlo aj pán starosta pôsobil veľmi otvorene a priateľsky. Veríme, že jeho „zlepšovák“ sa bude šíriť rýchlo a účinne.

 

Rebríček transparentnosti malých obcí, ako ho po domácky voláme u nás, sme vyhodnotili iba niekoľko dní pred odovzdávaním cien. Avšak vzhľadom na to, že pani starostka obce Banka bola zároveň aj nominovaná na ocenenie ZOMOS, rozhodli sme sa, že jej cenu odovzdáme v rovnaký deň ako cenu ZOMOS. Stretávanie sa je silno ovplyvnené koronou a čakať na najbližšiu príležitosť sa nám zdalo zdĺhavé. Navyše v najbližších dňoch by sme radi zverejnili výsledky aj s porovnaniami a v tichu starostovskej kancelárie by sa krčila i naša radosť so zdieľania prvého miesta. Analýza porovnáva zverejňovanie povinných informácií, ktoré by mali byť samozrejmé a jej súčasťou je aj zameranie sa na zapájanie verejnosti do správy obcí. Aj preto sme sledovali aj možnosti participovania verejnosti. Obec Banka ako jediná získala 100%, ktoré hovoria o tom, že prvenstvo jej právom patrí. Zároveň je dobré, že sa niekto s plným počtom bodov našiel a nemusíme otvorene povedať, že menšie obce túto úlohu nemôžu zvládnuť.

 

 

Takmer na záver stretnutia sme dali slovo nášmu milému hosťovi Milanovi Galandovi, človeku, ktorého život je so samosprávou úzko spätý a rovnako to platí aj naopak. Stál pri jej zrode a zaslúžil sa o jej vznik a formu. Advokát, poslanec Slovenskej národnej rady,  poradca podpredsedu vlády SR pre legislatívu, poradca splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu, právny expert Únie miest Slovenska, poradca predsedu NR SR, poradca podpredsedníčky NR SR, riaditeľ Kancelárie Združenia krajských miest K8 a generálny sekretár Únie miest Slovenska – to všetko sú úlohy, ktoré mu vypĺňali život. Chýba tam aktívna praca v SKOI, ktorá ako prvá zavádzala na Slovensku do povedomia občiansku zodpovednosť a nosila svoje posolstvo od obce k obci. Nepíšem to preto, aby som ho pochvália, iba aby sme vedeli, že to, o čom s takou ľahkosťou hovorí, má pôvod v jeho hlbokých znalostiach a pre mňa je vždy radosťou počúvať, najmä keď spomína súvislosti, ktoré viedli k dnešnej samospráve. Aj pri tejto príležitosti hovoril zaujímavo a príjemne jednoducho – ako oravský chlapec, ktorý sa stal oravským richtárom.

 

Po odovzdaní cien ma veľmi potešilo, že väčšina z nás využila príležitosť podebatovať, podeliť sa o svoje skúsenosti, zoznámiť sa s kolegami a stráviť s nami a s nimi spoločný čas. Bol plný dobrej nálady a pohody. Pre nás, zomosákov, ktorí sa stretávame väčšinou s konfliktami a neveľmi úsmevnými situáciami, bol tento deň plný skvelých ľudí silnou motiváciou pokračovať v práci a v snahe priniesť takúto kultúru a dobrú prax do všetkých našich obcí. Aj preto chceme aj touto cestou poďakovať všetkým účastníkom a nominovaným za čas strávený v našej spoločnosti. Bolo nám cťou!

Milena Veresová

 

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *