ZOMOS Tour 2017

S podporou Fondu pre Transparentné Slovensko v nadácii Pontis od mája do októbra sme realizovali projekt „Transparentná samospráva“. V rámci projektu sme absolvovali dva 5-dňové výjazdy Zomos Tour do obcí , z ktorých na skontaktovali poslanci či aktivisti, ale aj do obcí , kde sme už mohli konštatovať stabilizáciu pomerov a konsolidovaný stav miestnej samosprávy.
Spolu sme navštívili 23 obcí .

Uskutočnené stretnutia a návštevy:
pondelok 29. mája – Oravská Lesná , Pribylina
utorok 30. mája – Tatranská Lomnica, Nálepkovo
Streda 31. mája – Bardejov, Vyšný Mirošov, Breznička, Čičava
štvrtok 1. júna – Čierne Pole, Malčice, Čejkov, Krásnohorské Podhradie
piatok 2. júna – Šahy
pondelok 2. októbra – Ondrejovce, Turá
utorok 3. októbra – Zlate Moravce, Hodruša – Hámre
streda 4. októbra – Staré Hory, Špania Dolina, Nemecká
štvrtok 5. októbra – Bešeňová , Dolný Kubín
piatok 6. októbra – Kláštor pod Znievom, Horná Streda

Zomos Tour 2017 sme začali návštevou v Oravskej Lesnej, kde sme pred štyrmi rokmi riešili problémy
so starostkou, ktorá zneužívala svoje postavenie a podporu vládnej strany veľmi účinne v prospech
seba a svojich blízkych. Dnes je v obci pokoj a pohoda, ktorú sporadicky prerušuje len nekonečná túžba po moci bývalej starostky. Snaha o lepšiu samosprávu sa vo voľbách naplnila.
V Poprade sme mali v pláne aj stretnutie s prezidentom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Ľudovítom Budzákom. Neskôr sa k nám pridali dvaja poslanci OZ obce Pribylina. Okrem riešenia
vzťahov „zastupiteľstvo – kontrolór“ sme si dohodli spoluprácu smerujúcu k úspechu v najbližších
komunálnych voľbách.
V Tatranskej Lomnici sme okrem medveďov riešili aj spôsob ako vylepšiť prípravu mestského rozpočtu.
Po detailnom zhodnotení situácie i v Nálepkove sme museli konštatovať, že v obci je prítomný
hospodársky a morálny úpadok. Túto obec sme navštívili viackrát a aj v tomto prípade je možné
očakávať zmeny k lepšiemu len zmenou vedenia obce.
Počas našej návštevy vo Vyšnom Mirošove sme starostu opäť nezastihli v úrade, ale predpokladáme,
že by ani nebol veľmi ochotný hovoriť o svojich nezákonných postupoch. V tomto prípade je dôležité,
že poslanci sa nedali zastrašiť a trpezlivo, postupne odhaľovali nezákonnú činnosť starostu a poskytli
informácie orgánom činným v trestnom konaní. Problémom je, že starosta sa už 22-krát nedostavil na
súdne pojednávanie.
Príbeh Brezničky bol strastiplný, ale aj v tejto obci sa po rokoch nehospodárneho nakladania
s majetkom a stagnácii obce podarilo dostať do normálu. Na obr. manželia Fedorcoví, s ktorými sme
viac ako dva roky riešili postupy smerujúce k úspechu.
Obec Čičava prežívala turbulentné obdobie striedania starostov a zastupujúcich starostov.
Manipulovanie s rómskou komunitou je v tejto obci už tradíciou a našou snahou spolu so súčasným
zastupujúcim starostom je stabilizovať stav a venovať sa konečne rozvoju obce. Foto je z referenda
o odvolaní starostky obce, ktoré bolo začiatkom zmien.
Obec Čierne Pole je ťažko skúšaná nevyspytateľným starostom ktorý nerešpektuje nič okrem seba. Aj
v tejto obci sme sa zastavili už viackrát a zdá sa, že zmeny možno očakávať už len úspešnými voľbami
v novembri 2018.
Obavy z osočovania a intríg trikrát oddialili našu návštevu obce Malčice od prvého kontaktu
z aktivistom, ktorý oslovil ZOMOS so žiadosťou o pomoc. Aj tu vládne despotický starosta a hľadali
sme spôsoby ako eliminovať jeho spôsoby.
Cejkov je obec, kde sme opäť museli konštatovať, že do funkcie starostu sa dostal človek bez
morálneho kreditu. Nerešpektovanie zákonov, ale ani morálky vo vzťahoch boli základným
problémom, ktorým sme sa na stretnutí s občanmi venovali.
V Krásnohorskom Podhradí sme sa zhodli v názore, že len zvýšená aktivita a záujem o veci verejné
môžu v tejto obci zmeniť dlhoročné pôsobenie rutinnej činnosti súčasného starostu.
Na záver jarnej časti našej Zomos Tour sme navštívili primátora Šiah Štefana Gregora. Je prvým
primátorom mesta Šahy so slovenskou národnosťou. Národnostné problémy našťastie nie sú
najväčším problémom tamojšej samosprávy. Venovali sme sa najmä spolupráci zastupiteľstva
s primátorom.
Ondrejovce sú obec špecifická nielen tým, že sa tu nachádza krčma s veľavravným názvom „Robota“.
Príbeh Ondrejoviec je aj z nášho pohľadu špecifický tým, že sa ZOMOS postavil na stranu starostu,
ktorý je šikanovaný skupinou občanov, lepšie povedané kverulantov.
Malú obec Turá monitoroval člen Správnej rady ZOMOS Zoltán Zsidó už dlhšiu dobu, pretože vývoj
v tejto obci smeroval ku katastrofe. Bohužiaľ, aj sa tak stalo, keď starosta prehajdákal majetok obce
a po odsúdení za úmyselný trestný čin začali riadiť obec odhodlaní a aktívni poslanci, bratranci Dalibor a Peter Valkovskí.
O Zlatých Moravciach panujú v ZOMOSe legendy, že ide o zakliate mesto. O svojom boji s tamojším
vedením nám na stretnutí porozprávala trojica nezávislých poslancov.
V Hodruši – Hámroch trojicu aktivistiek, resp. obecných poslankýň, ktoré dozerajú starostovi na prsty,
jednoducho nemajú radi, lebo narúšajú zaužívané stereotypy a pokoj v obci. Mohla by to byť ale
pravda len v prípade, keby starosta a jeho verní poslanci rešpektovali zákon o obecnom zriadení
a konali transparentne v prospech obce, teda jej obyvateľov.
Španiu Dolinu sme zaradili do programu Zomos Tour napriek tomu, že zo Španej Doliny nemáme
žiadny podnet avizujúci problémy v samospráve. Samozrejme sme sa na ne pýtali a usmievavá,
príjemná pani starostka Martina Wilhelmerová nám povedala aj o tých špecifikách, ktoré nás
zaujímali.
Prechádzať cez Nemeckú a v rámci obeda sa aspoň na chvíľu nestretnúť s ľuďmi, ktorí sú súčasťou
miestnej obecnej samosprávy a predstavujú novú éru obce potom, čo sme s nimi viac ako dva roky
intenzívne spolupracovali na zlepšení situácie v riadení obce, sa jednoducho nedalo.
V Bešeňovej nás privítala skupina aktivistov, ktorá sa sformovala v posledných rokoch ako reakcia na
riadenie obce tamojším starostom Baranom. Bešeňová je obec požehnaná tamojším Thermal parkom, ktorý na tak relatívne malú dedinku prispieva do obecnej kasy slušnou sumou peňazí, s ktorými sa ale dalo hospodáriť oveľa lepšie.
Počas nášho výjazdu Zomos Tour v Dolnom Kubíne sa udialo kontaktné stretnutie s poslancom
Michalom Smolkom, ktorý zastupoval skupinu poslancov zastupiteľstva, presnejšie poslancov, ktorí by chceli veci v meste riešiť inak.
V Kláštore pod Znievom v posledných rokoch púta pozornosť jeho starostka Erika Cencúľová. Svojou
prácou si nová starostka získala väčšinu obecného zastupiteľstva na svoju stranu – dokonca aj
poslancov, ktorí predtým drukovali jej protikandidátovi.
Našu tohtoročnú Zomos Tour sme zakončili v Hornej Strede. Priviedla nás tam nelichotivá životná
situácia, do ktorej priviedol starosta obce Martina Lednického a jeho mladú rodinu. Vzhľadom
k netransparentným postupom starostu tu okamžite vznikol Miestny klub ZOMOS a cieľovou snahou
bude uspieť vo voľbách.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *