Zákon o obecnom zriadení by sa mal zmeniť, ale nezmení sa

Návrh na zmenu zákona o obecnom zriadení doručili do parlamentu poslanci Ondrej Dostál, Peter Osuský, Martin Klus, Lucia Duriš Nicholsonová a Milan Laurenčík. Návrh vychádzal aj z pripomienok OZ ZOMOS k nedávnym zmenám zákona, ktoré opätovne narušili vyvážený vzťah medzi starostom a zastupiteľstvom a prevážili misky váh v priestore územnej samosprávy na stranu štatutára. V situácii, kedy nie je možné sa jednoducho dovolať spravodlivosti ani pri porušovaní zákonov, tento stav ohrozuje mieru demokracie a oslabuje dôveru občanov k voleným zástupcom. Návrh však neprešiel.

Predkladaná novela prinášala najmä nasledovné zmeny:

  • zverejňovanie nielen návrhu programu zastupiteľstva, ale aj navrhovaných uznesení a materiálov,
  • zabezpečenie zverejňovania poslaneckých návrhov uznesení a materiálov na rokovanie zastupiteľstva,
  • zaraďovanie bodov programu schválených zastupiteľstvom alebo navrhnutých poslancami a komisiami do návrhu programu zastupiteľstva,
  • nevyžadovanie zvýšeného kvóra (nadpolovičná väčšina všetkých poslancov) na akúkoľvek zmenu návrhu programu zastupiteľstva, ale iba na jeho doplnenie o nové body,
  • znovuzavedenie povinnosti starostu zvolať nové zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa stalo neuznášaniaschopným.

Princíp demokracie je postavený na troch pilieroch moci – zákonodarnej, výkonnej a súdnej. V samospráve ich zabezpečuje zastupiteľstvo ako pilier zákonodarný, starosta ako výkonná moc a kontrolór ako súdna zložka.  Už dlhšiu dobu sledujeme, ako sa oslabuje pozícia zastupiteľstiev a kontrolórov a tiež neschopnosť týchto inštitútov dovolať sa nápravy nezákonného stavu. Častou reakciou je, že samospráva si má svoje problémy riešiť sama. Avšak viacero zákonov, vrátane zákona o obecnom zriadení či rozpočtové pravidlá, nemajú sankčnú časť. Mnohokrát obecní kontrolóri či NKÚ porušenia zákonov skonštatujú a pri tom to aj zostane. Sebavedomie starostov tak stúpa a prispieva k tomu aj neustála snaha ZMOS-u posilnenie ich postavenia s odvolaním sa na lepšie zabezpečenie výkonu samosprávy.

Svojich práv sa často vzdávajú aj samotné zastupiteľstvá a umožňujú starostom rozhodovať napríklad o rozpočtových opatreniach, zmluvách či obstarávaniach, kedy môžu prevziať aspoň časť kompetencií.

Posledné zmeny zákona sa týkali najmä programu rokovania, kedy sa opätovne oslabila možnosť poslancov predkladať na zastupiteľstvách návrhy či zmeny. V prípade, že je časť zastupiteľov v opozícii, sa tak výrazne oslabila ich možnosť presadiť na rokovaní svoj program a víziu, možnosť presvedčiť v diskusii ďalších, či získať na svoju stranu verejnosť.

Preto sme privítali snahu poslancov Národnej rady SR o iniciovanie zmeny a posilnenie postavenia poslancov a občanov pri rozhodovaní v samosprávach a ich informovanosti.

Demokracia znamená v doslovnom preklade vládu ľudu. Aj preto je dôležité ju posilňovať v prospech občanov a nie iba starostov, ktorí, napriek najlepšiemu zámeru, ostávajú stále individualitami. Časy osvietených vládcov sú dávnou minulosťou a aj v dlhej histórii ľudstva boli iba svetlými výnimkami, ktoré sú dnes už značne zromantizované časom, výkladom a spomienkovým optimizmom. Je preto na nás všetkých, aby sme prebrali osobnú zodpovednosť na kvalitu nášho života a nevzdávali sa jej v márnej vidine, že niekto iný vyrieši veci za nás.

Návrh napokon v parlamente neprešiel. Za hlasovalo zo 144 poslancov síce 64 a proti bolo iba 28 poslancov, ale ďalších 52 sa zdržalo. Ak chcete vedieť menovite, pozrite sa TU!

milena veresová

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *