Vízie nestačia

Vrátili sme sa do obce Čierne Pole na zhromaždenie občanov. Bol z toho monológ starostu a predčasný odchod obyvateľov obce.

Počas letnej ZOMOS Tour sme zúčastnili zasadania obecného zastupiteľstva obce Čierne Pole v okr. Michalovce. Zvykneme sa vracať na miesta, kde je dlhodobý problém medzi starostom a poslancami zastupiteľstva. Tento prípad sme opísali v ostatnom článku, ale pre nás je podstatné, že sme museli registrovať starostu vizionára, ktorý nechápe, že v samospráve nerozhoduje len sám.

Rekonštruovať zrušenú škôlku, len preto, že sú na to európske peniaze a máme v obci jedno dieťa ktoré by ju navštevovalo, sa skutočne nezdá logické. Že je detí viac, že to ekonomika obce ustojí počas minimálne siedmych rokov, kedy musí škôlka zaplatená z eurofondov fungovať, mal dokazovať starosta počas stretnutia občanov k tejto téme. Nedokázal, nezdokumentoval a navyše výbuchy nahromadenej animozity urobili svoje.
Pre zúčastnených členov ZOMOS na tomto „zhromaždení“ to bola ukážka toho, čo sa snažíme z našich samospráv dostať preč. Zhromaždenie občanov ku konkrétnemu riešeniu obecných záležitostí by malo byť diskusným fórom obyvateľov obce s vedením obce. Ak sa to zmení na hodinový monológ o úplne inej téme, či lepšie povedané vízii starostu, ktorý prejde do osočovania konkrétnych poslancov, nemôže to dopadnúť inak, len fiaskom.
To sme zažívali aj v Čiernom Poli.

Zle pripravené zhromaždenie obyvateľov obce sa starostovi po jeho nepochopiteľných atakoch a chabej obhajobe jeho projektu obnovy škôlky, rozsypalo ako domček z karát. Po osobných invektívach adresovaných časti poslancov sa po ich odchode zo sály zdvihla aj drvivá väčšina obyvateľov obce, čím dala jasne starostovi na vedomie svoj postoj. Žiadny pokus o mediáciu z našej strany už neprichádzal do úvahy. Je zjavné, že starosta ignoruje práva poslancov a preto sa naša pomoc orientuje teraz v tejto obci na pomoc poslancom a aktivistom, ktorí už stratili trpezlivosť a nerešpektovanie zákonov nemienia tolerovať.
Aj v tomto prípade sa ukazuje, že zákon o obecnom zriadení by mal mať určité sankcie tak, aby bolo možné prinútiť starostu rešpektovať zákon a uznesenia zastupiteľstva. Nás ale teší, že aj napriek nedostatočnej legislatíve v oblasti samosprávy, sa podarilo aktivovať poslancov aj časť obyvateľov obce Čierne Pole, že sa naučili využívať zákonné možnosti a uvedomujú si , že ak nechcú riešiť starostu referendom o jeho odvolaní, je potrebné ľuďom v obci vysvetľovať a argumentovať tak, aby boli schopní v nadchádzajúcich voľbách napraviť svoju zlú voľbu a pozíciu na stoličke starostu obsadiť niekým s empatiou a skutočným porozumením pre potreby obce pri zachovaní zákonnosti a transparentnosti a samozrejme aj rešpektovaní zastupiteľstva.

Aj túto návštevu sme mohli uskutočniť s vašou podporou, milí darcovia Dobrej krajiny, ktorí ste podporili náš projekt Vzdelávaním k občianskym právam.
Občania v obci Čierne Pole už vedia ako na to a držme im spoločne palce, aby veci vo svojej obci vzali do svojich rúk.

Vladimír Špánik, predseda
Združenie občanov miest a obcí Slovenska ( ZOMOS )

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *