Samospráva nemá prázdniny

Problémy samosprávy sú aj cez prázdniny. Hovorili sme o nich s aktívnymi ľuďmi počas našej letnej ZOMOS Tour 2016 v čase od 22. do 25 . augusta.

Začínali sme, aj končili na Štrbskom plese. ZOMOS Tour sme zahájili v spoločnosti starostu Štrby a predsedu ZMOS, Michala Sýkoru.
Druhé stretnutie predstaviteľov ZOMOS s predsedom ZMOS, sme venovali hlavne vyjasnievaniu si postojov k samospráve. Dôležité bolo, že sme odchádzali s prísľubom, že ZMOS nebude obhajovať starostov, ktorí majú problém so zákonmi.

Pribylina bola druhou zastávkou prvého dňa nášho výjazdu. Stretli sme sa s poslancami Obecného zastupiteľstva a našou sympatizantkou. V tomto prípade ide o permanentné problémy s vedením obce. Zdá sa, že tu bude ešte veľa práce, ale spôsob ako na to, pomaly nachádzame .

Tretím zastavením na našej ceste za samosprávnymi aktivistami boli Spišské Tomášovce.
Potešilo nás, že problémy svojej samosprávy sa snažia riešiť v tejto obci mladí, aktívni ľudia. Vysvetľovali sme si aj také základné veci, že starostka nemôže svojvoľne meniť text uznesenia.

S našimi zomosákmi z Markušoviec sme sa stretli v pondelok večer v Levoči. Rezonoval problém s rómskym starostom a súvislosťami ktoré z toho vznikajú.
Treba povedať, že rómska problematika nás sprevádzala celý týždeň.
Potešilo nás, že aj v Markušovciach sú mladí ľudia zaujímajúci sa o veci verejné, ktorí aktívne v tento večer diskutovali o možných aktivitách mladých ľudí v ich obci.

Slovinky sú v ZOMOS zastúpené už druhým rokom, ale problematické konanie starostky je stále vleklým problémom.
Debata o riešeniach je príjemnejšia ak má pozitívne naladené zastupiteľstvo väčšinu 🙂 a tak je to aj v Slovinkách. Aj v tomto prípade ale obrat k lepšiemu očakávame až vo voľbách.

S členmi klubu ZOMOS v Slovinkách, sme sa rozlúčili pozitívne naladení.

Obec Ladomírová bola už mnohokrát medializovaná v súvislosti s nekalou činnosťou bývalého starostu, ktorý zanechal novému starostovi sekeru takmer 900 tis. eur a to ešte nemusí byť všetko.
Obec je v nútenej správe a starostovi, ale aj občanom obce prajeme aby to úspešne zvládli.

V Ladomirovej sme nemohli obísť manželov Drozdových, ktorí si v susednej obci Krajná Poľana vytrpeli nedávno tiež svoje.
Aj oni sú bojovníci, ktorí zvládli nepríjemnosti, ktoré im starosta so svojimi kumpánmi spôsobil a už len dúfame, že najbližšie komunálne voľby ukončia túto neblahú históriu obce. Nemali by nás zaskočiť nepripravených 🙂

Títo dvaja mladí ľudia v Stakčínskej Roztoke bojujú s nepriazňou starostu obce už roky.
Veľmi nás potešilo, že aj Jana Piteľová a Milos Balla sa nezľakli intríg a budúcnosť obce napriek tomu vidia pozitívne. Samozrejme, že obaja vedia, že to bude stáť veľa úsilia a mobilizáciu obyvateľov obce.
Stojíme pri nich.

Najskôr nás nechcel starosta pustiť na zasadanie zastupiteľstva pod rôznymi zámienkami. Potom poslanca NR SR Ondreja Dostála vyvolával k potvrdzovaniu jeho názorov 🙂 Neobyčajne aktívni občania dokázali jasne formulovať svoje názory vo veci rekonštrukcie škôlky, ktorá nemá v obci s jedným dieťaťom opodstatnenie. Starosta si trval na svojom

Je zaujímavé, že napriek všetkému čo sme zistili v obci Čierne Pole, tam bolo realizovaných viac euro projektov
Zdá sa, že v tomto starosta chodiť vie. My sme sa ale nestačili diviť. Na zasadaní zastupiteľstva v obci Čierne Pole sme sedeli v nemom úžase, keď starosta mal vážne problémy s našou účasťou.

Záverečná fotografia po obede s poslancami zastupiteľstva obce Čierne Pole. Tejto obci venujeme v najbližšom období zvýšenú pozornosť.

Trochu od ruky, ale zašli sme aj do obce Biel, kde bojujú dvaja opoziční poslanci obecného zastupiteľstva za transparentnosť
a normalizáciu vzťahov v záujme obce.

Rozhanovce dokázali vhodnou personálnou politikou veci od januára zmeniť.
Stretli sme s poslancom OcÚ, členom ZOMOS Matúšom Adamčíkom, prednostom úradu a zástupcom starostu,
Bolo to príjemné poznanie možností nápravy stavu vzťahu starosta – zastupiteľstvo.

Čičava je v očakávaní volieb starostu. Členovia ZOMOS boli ako pozorovatelia na dvoch referendách o odvolaní starostky a chystáme sa aj pozorovať blížiace sa voľby starostu.

Zlatá Baňa je sídlom nášho Klubu ZOMOS pre východné Slovensko. Člen Správnej rady ZOMOS Peter Uhlár bol súčasťou tohtoročnej ZOMOS Tour.
Po dlhom čase sa nám podarilo v tomto regióne získať pre našu vec super človeka.
Ďakujeme Peter 🙂
Tiež ich ale čakajú voľby starostu, tak je samozrejmé, že aj to bola téma večera u nich na návšteve

Môžeme sa usmievať 🙂
Stretli sme sa s mnohými ľuďmi samosprávy, rozšírili rady ZOMOS a mnohým upevnili vieru, že dobrá samospráva sa vybudovať dá aj tam, kde sa to dnes zdá nereálne.
ZOMOS Tour 2016 sa zúčastnili členovia ZOMOS , Vladimír Špánik, Ondrej Dostál, Peter Uhlár s aktívnou podporou Dušana Slobodu z Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika.
Za to všetko, čo sme mohli urobiť počas našej ZOMOS Tour 2016 sme vďační práve vám, našim darcom a podporovateľom, ktorí ste prostredníctvom Dobrej krajiny finančne prispeli na náš projekt.
Ďakujeme.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *