ZOMOS Tour jeseň 2016

Vaša vzrastajúca podpora nám umožňuje viac pomáhať všade tam, kde nás o to požiadajú. V poslednom období sme museli okrem samotného vzdelávania aktívnych obyvateľov pristúpiť aj k trestnému oznámeniu a viacerým podaniam na prokuratúry so žiadosťou o preskúmanie postupu orgánov samosprávy.

V poslednom sledovanom období sme pod vplyvom okolností opätovne vycestovali na miesta, kde je možnosť skoordinovať činnosť orgánov samosprávy tak, aby spoločne konali v prospech ľudí v obci.

Jeden z takých príkladov je aj obec Markušovce, kde som sa zastavil u starostu obce, aby sme sa spoločne pokúsili vyjasniť si stanoviská k niektorým problémom ktoré rieši náš Miestny klub Zomos v Markušovciach. V otvorenej debate sme hľadali riešenia a k nevyjasneným veciam som starostovi obce následne adresoval list s nádejou, na zlepšenie situácie vo vzťahoch so zastupiteľstvom.

Vzdelávanie k občianskym právam

Na konzultácie s poslancami obce Slovinky, sme si našli čas v Levoči. Potešujúce je konštatovanie, že člen Správnej rady ZOMOS, Peter Uhlár, si vždy nájde čas na pomoc a hľadanie najvýhodnejších postupov v jeho regióne východného Slovenska. Aj na základe jeho činnosti sme s napätím čakali na výsledky doplňujúcich volieb v obciach Čičava a Zlatá Baňa, kde kandidovali naši sympatizanti s programom, ktorý zaručoval zlepšenie riadenia uvedených obcí. Podarilo sa to v Zlatej Bani. V Čičave chýbalo k úspechu cca 20 hlasov. Napriek tomu aj v Čičave po dlhých rokoch tápania a komunikačných problémoch svitá na lepšie časy. Ďalšia obec, Plavé Vozokany v okr. Levice, ktorej sme sa v minulosti venovali, tiež zavŕšila úspešne svoje snaženie za pozitívnu zmenu úspechom v doplňujúcich voľbách a starostkou sa stala naša sympatizantka. Na východe Slovenska sme boli pozvaní aj k referendu o odvolaní starostu obce Laškovce v okr. Michalovce, ktoré skončilo ako neplatné, pre nízku účasť voličov. V tomto prípade sme priamo v obci zistili postup, ktorý má znaky trestného činu marenia referenda, keď oznam o referende nemal všetky zákonné náležitosti. Oznámenie o tomto podozrení sme podali na príslušnú prokuratúru a v obci spolupracujeme s miestnymi aktivistami.

Katastrofálny stav vzťahov na komunálnej úrovni sme zaznamenali v obci Hodruša – Hámre. Poslankyne zastupiteľstva a aktívni občania požiadali o pomoc a podporu. Predbežne sme analyzovali situáciu a potešujúce je, že sme v Hodruši zaevidovali ďalší miestny klub Zomos a piatich nových členov nášho združenia. Spolu s nimi budeme vyvíjať úsilie, ktoré by malo vyústiť v úspešných voľbách do zmeny vedenia obce, pretože zlepšenie vzťahov so súčasným vedením a starostom obce, sa zdá byť nereálne. Veľa o situácii v Hodruši, Vám naznačí aj táto reportáž.
Člen Správnej rady ZOMOS, Zoltán Zsidó, sa venoval aj situácii v obci Vlčany okr. Šaľa, kde je z nášho pohľadu tiež problém v komunikácii medzi starostom a zastupiteľstvom. Obštrukcie pri nástupe novej hl. kontrolórky a zriadenie podivnej komisie na pomoc obecnému úradu, mimo rozhodovacích právomocí zastupiteľstva, boli témy pre členov Správnej rady, ale aj pre našich členov klubu Zomos, v tejto obci. Starostovi sme otvoreným listom oznámili aj náš pohľad na možné riešenia.

Mesto Krupina je ďalším miesto nášho pôsobenia, kde sme podali podnet na OP vo Zvolene na prešetrenie postupu pri uzatváraní zmluvy na vysielanie lokálnej televízie a pracujeme na podaní na ÚVO. V tomto prípade sme presvedčení, že ide o obchádzanie verejného obstarávania so zámerom poskytnutia neoprávnenej výhody. Pri osobných návštevách v Krupine, nás kontaktovali aj poslanci neďalekej obce Bzovík, ktorí sa tiež trápia s nerešpektovaním zákona o obecnom zriadení a s tým súvisiacimi problémami.

Milí priatelia, vedomý si vašej podpory vám chcem poďakovať za pretrvávajúcu podporu, bez ktorej by sme nedokázali pomáhať v takej miere, v akej nám to umožňujete darmi prostredníctvom Dobrej krajiny. Špeciálne poďakovanie patrí aj tým, ktorí využili možnosť znásobenia svojich finančných darov pre ZOMOS, ktoré nám umožnila Nadácia ESET svojim príspevkom práve cez Dobrú krajinu.

Vladimír Špánik, predseda

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *