#5050
predseda ZOMOS
Keymaster

Dobrý deň
Nie, návrhy na zmeny a úpravy nepodliehajú 15 dňovej lehote, ale ich zohľadní pri prerokovávaní obecné zastupiteľstvo.
A môže schvaľovať, pričom môže a nemusí návrhy na zmeny akceptovať, je to výhradná rozhodovacia právomoc OZ.