ZOMOS Tour 2015

Aj tento rok sa naše výjazdy za riešeniami problémov občanov, ktorých trápi netransparentné alebo arogantné konanie starostov bude konať v dvoch etapách.

Prvú  časť  Východ  ZOMOS Tour   sme  odštartovali  operatívnym  výjazdom   na  základe  termínu konania  zasadania   obecného zastupiteľstva v obci  Krajná Poľana a nutnosťou  riešenia zanechaných    „nášľapných mín,“  bývalou starostkou,  v jednej malej obci na východe Slovenska.

Prvá návšteva  predsedu ZOMOS,  Vladimíra Špánika  a  člena  Správnej rady  ZOMOS Zoltána Zsidó   v stredu  24. júna 2015  sa  uskutočnila  vo  Fiľakove.   Jednali   sme   o  činnosti   regionálneho  klubu ZOMOS  so sídlom  v obci Blhovce. Šéf  tohto najnovšieho klubu ZOMOS Peter Mihályi   informoval  o činnosti a zámeroch. Riešili sme aj opakované návštevy  zasadaní zastupiteľstiev v regióne a priamej pomoci občanom   v pôsobnosti Klubu ZOMOS  – Blhovce.

Zľava : Zoltán Zsidó, Vladimír Špánik, Peter Mihályi

V Blhovciach sme už skoršou osobnou návštevou zastupiteľstva, získali základné informácie o úrovni  riadenia   zasadania   zastupiteľstva  starostom,  ale  aj  o úrovni  poznania  svojich  povinností  a  práv mnohých  poslancov  obecného zastupiteľstva.  Aj  v  tomto  prípade   sme  zistili, ako  je dôležité, aby  poslanci poznali  znenie  zákona  369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  a ako dokážu uplatniť svoje práva na obhajobu záujmov  obyvateľov obce.
Regionálny klub ZOMOS  – Blhovce   má ambíciu  pomáhať  občanom zo širokého okolia, všade tam  kde  komunikácia medzi starostom, zastupiteľstvom a občanmi  nedosahuje  kvalitu, ktorú si samospráva pre  svoju  bezproblémovú činnosť  vyžaduje. Na stretnutí sme riešili aj konkrétne postupy  Komisie pre ochranu verejného záujmu. Predpokladáme, že pomôžu aj  publikácie ZOMOS, ktoré sme na stretnutí  odovzdali predsedovi  klubu.

Do pôsobnosti  Regionálneho klubu ZOMOS  – Blhovce,   patria aj obce   Hodejov a Jesenské v ktorých sme  tiež kontaktovali miestnych  lídrov.

Pokračovali  sme  cez Maďarsko do obce Somotor, kde  sme  mali dohovorené  stretnutie s poslancom  Obecného zastupiteľstva  Erikom Trellom.

Pozícia jediného poslanca zastupiteľstva   v opozícii nie je jednoduchá, aj keď   samozrejme,  za rozumné návrhy uznesení,  bez problémov hlasuje.  Problémom  je,  že  starosta   rozdával  poslancom odmeny nezákonným spôsobom a výsledkom je  jeho trestné stíhanie, ktorého následkom je  „štandardná“   nepriateľská  atmosféra,  so  všetkými  negatívnymi  dopadmi  na  prácu  zastupiteľstva a komunikáciu so starostom.

Aj  v  Somotore  sú  vytvorené  p odmienky  pre  prácu  Klubu ZOMOS  tak,  aby  obyvatelia  vnímali  lepšie  podstatu  svojej samosprávy  a  neboli   k veciam   verejným  ľahostajní.   Stretnutie  s  Erikom  nám potvrdilo,  že   sú spôsoby  ako  vzbudiť  záujem o samosprávu a aktivovať ľudí, aby vyvíjali tlak na svojich poslancov  a starostu.


Erik Trella, poslanec OcZ Somotor počas  diskusie s členmi ZOMOS

 

Počas  večera  sme   hovorili aj o obciach, kde   sa aktivistom ZOMOS podarilo  v posledných voľbách  presadiť sa  do starostovských pozícií, resp. kde aktívne a  úspešne pomáhali   novým  kandidátom, nie len na starostu, ale aj do obecných zastupiteľstiev. Naše skúsenosti hovoria,  že presvedčiť ľudí aby  sa zaujímali o chod samosprávy, zúčastňovali sa  zasadaní zastupiteľstiev  a aktívne na nich   poukazovali na možné zlepšenia nie je  jednoduché.  Strach  z  nepríjemností,  ohovárania, ale  často aj  priameho  poškodzovania   záujmov   kritikov   starostov,  anonymné o sočovanie až po fyzické násilie  a poškodzovanie majetku  sú ťažkými bariérami  ktoré brzdia  aktivity  občanov v samospráve.

Príbeh  Bielej vrany, zamestnankyne obce  Ruská okr. Michalovce  ktorá  dokázala poukázať na nezákonné praktiky bývalého starostu za cenu straty zamestnania a jej spoločenského dehonestovania ex starostom,  je  príkladom,  že pri  osobnej statočnosti,  podpore  rodiny  a  časti obyvateľov obce sa  stávajú  aj veci takmer neuveriteľné.

 

Starostka obce Ruská, Erika Lakatošová, so zástupcami ZOMOS.

Dnes  je  Erika Lakatošová starostkou  obce Ruská.  Obyvatelia  tejto obce  zhodnotili  vo  voľbách jej  čestné konanie a občiansku statočnosť, zvolením   do  funkcie  starostky.  Dnes  ako  mnoho  iných nových  starostov rieši  problémy,  ktoré  jej   bývalé  vedenie  zanechalo.  Nemohli sme ju nenavštíviť a nehovoriť  s ňou aj o týchto starostiach. V obci Ruská sme boli vo štvrtok 25.júna 2015
V uplynulých dvoch rokoch sme v Trebišove  monitorovali  okrem iných prešľapov bývalého primátora aj  príbeh  pani  Keclíkovej a jej kvetinárstva.
Za  akt  osobnej  pomsty  sme  považovali  nezákonné  uzatvorenie  prenajatej   predajne  mestom,  na priamy  príkaz  primátora.  Zneužívanie postavenia  a  pomsta  za  občianske  aktivity  rodinného príslušníka,  vyústili  do  šikanovania  a  pokusu o zrušenie  nájomnej zmluvy. Súdy mali nakoniec iný názor a nový primátor dal veci do poriadku.
Podporovali sme  skupinu  miestnych aktivistov,  s jedným z nich,  sme sa v Trebišove  stretli a hovorili sme o súčasnej situácii a aktivitách  skupiny,  ktorá sa do značnej miery  pričinila o zmenu vo vedení mesta.

 

Vladimír Špánik  a Zoltán Zsidó (ZOMOS) pred kvetinárstvom Eva,  ktoré sa stalo symbolom  zneužívania postavenia verejného činiteľa, trebišovským primátorom Mariánom Kolesárom

Našťastie aj v tomto prípade  obyvatelia mesta pochopili, že tento muž nie hodný ich dôvery a spôsoby ktoré  prezentoval   počas svojho  funkčného  obdobia  aj  so  svojou družinou, odmenili    výmenou za  iného kandidáta.  Aj  tento  príklad   uvádzame  ako potvrdenie moci občanov pri  neignorovaní svojho volebného práva.

Večer sme absolvovali konzultácie so starostkou obce Nižný Komárnik, pani Máriou Turišinovou.
Obrovský  objem  problémov  po bývalej starostke  v tejto obci,  sa  len začína  rozmotávať  a v tomto čase   nie je možné  všetky   zistenia  zverejniť.
Samozrejme sa  do  tejto obce  budeme musieť  vrátiť.  Môžeme ale  konštatovať, že ide o exemplárny prípad zneužívania celého systému samosprávy bývalej starostky tejto malej obce.

Fotografia  už z neoficiálnej debaty a možných spôsoboch riešení v Nižnom Komárníku.

Vo štvrtok sme ešte absolvovali   zasadanie  obecného zastupiteľstva  v Krajnej Poľane. Nepochopiteľné  konanie zastupiteľstva v malej kancelárii starostu napriek   prázdnej  a funkčnej zasadačke v susedstve.  Bránenie diskutovať občanom počas  bodu  „Diskusia“  urážajúcim spôsobom, bol skutočne  smutným zážitkom, ako to nemá vyzerať.  Podivné hlasovania,  nesprávne  prijímanie uznesení do jedného, vpisovanie  osobných pocitov starostu do zápisnice, ako  realitu a iné absurdity boli smutnou vizitkou tejto samosprávy.

Pozitívne vyznelo snaženie prítomných občanov získať informácie od zle naladeného starostu. Na stretnutí  aktívnych občanov obce, po tomto  zasadaní zastupiteľstva,   sme rozobrali možnosti zastupiteľstva a je reálny predpoklad vzniku  Miestneho klubu ZOMOS, aby sme mohli aktívne podporovať  snahy  obyvateľov obce a  tento stav, spolu  s poslancami zmeniť. Príbeh pani Márie Drozdovej s manželom,  ktorým  zlomyseľné aktivity starostu obce  zabránili v pokračovaní podnikania  v objekte, ktorý si pre tento účel kúpili, sme riešili pred rokom a je potešujúce, že  napriek  obrovským problémom ktoré  postupom starostu  tejto rodine vznikli, nerezignovali a postavili sa na čelo aktívnych  obyvateľov obce a účasťou na zastupiteľstvách  sa snažia aspoň občianskym postojom veci meniť. Samozrejme, že  aj v tomto prípade platí, že deň po voľbách začína  volebná kampaň.
Aktivistom v Krajnej Poľane   prajeme úspech a tešíme sa na spoluprácu a samotnú činnosť  Klubu ZOMOS.

Starosta  obce  Krajná Poľana a zamestnankyňa obce pri  zasadaní obecného zastupiteľstva.

Občania a poslanci, natlačení v kancelárii starostu počas zasadania  zastupiteľstva v Krajnej Poľane. Starosta, zbytočne nervózny z našej prítomnosti, reagoval podráždene  na  pripomienky občanov.

Bolo zjavné, že  debatovať s občanmi v tejto  obci nie je obľúbená činnosť  samosprávy.  Poslanci zastupiteľstva  si  počas zasadania zastupiteľstva  zrejme vôbec neuvedomovali, že o ukončení   diskusie rozhoduje na návrh poslanca  zastupiteľstvo. Tie prvé a základné informácie sme  povedali priamo na zasadaní a možno povedať, že  po skončení zasadania bola už aj uvoľnenejšia  atmosféra, ktorá sa ale nedala ani zďaleka  porovnať s ovzduším na  improvizovanom stretnutí občanov  na inom mieste v obci, ktoré sa nieslo v duchu zhody a iniciatívnych  návrhov do budúcna. Neskoro v noci, sme  s radosťou konštatovali, že  základ spolupráce  občanov  s poslancami  sa podarilo položiť. Dôležité bude, aj pochopenie starostu obce, že  obec  tvoria všetci obyvatelia obce a podľa toho by sa mal volený funkcionár  aj chovať.

V piatok  26. júna sme sa zastavili cestou domov aj v obci Nemecká okr. Brezno. Aj to je obec, kde sa podarilo voličom vo voľbách vymeniť problematického starostu. Stretnutie s novým starostom Nemeckej pánom Branislavom  Čižmárikom  a poslankyne  OcZ Marcely  Kohútovej  sme venovali podobne ako v mnohých obciach, kde nastala pozitívna zmena v kresle starostu, diskusii o spôsobe likvidácie  problémov a záväzkov ktoré zanechalo bývalé vedenie obce. Získané poznatky  a závery odovzdáme prostredníctvom kontaktov Zomos,  všade tam, kde  musia nové samosprávy  podobné veci riešiť.

V Nemeckej sme sa mohli už usmievať a spokojný  úsmev na tvári  poslankyne Marcely Kohútovej, členky Zomos dokazuje, že v ich obci sa všetko na dobré obrátilo.

 

Milí priatelia,

aj táto, prvá časť cesty Východ ZOMOS Tour 2015, bola  financovaná  s projektu  https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/vzdelavanie-k-obcianskym-pravam , ktorý  máme  zverejnený na darcovskom portáli Nadácie Pontis www.dobrakrajina.sk

Ďakujeme za Vašu podporu, na základe ktorej môžeme  prísť za vami, poskytovať pomoc a rady  všetkým, ktorí majú problém so samosprávou. Všade tam, kde starosta  zlyháva a nerešpektuje zákon o obecnom zriadení, je potrebné aby ste práve vy, ktorých sa to dotýka priamo, vedeli  zmobilizovať  ostatných,  aby si uvedomili, že  samospráva  nie je len vecou  rozhodnutí  nekompetentného starostu či zastupiteľstva a každý má možnosť  zúčastniť sa na transparentnom rozvoji svojej  obce.

Radi Vám v tom pomôžeme.

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

Vladimír Špánik

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *