Všeobecne záväzné nariadenie treba dodržať, aj keď ho nepoznáte

Našou každodennou prácou je komunikácia s poslancami a občianskymi aktivistami našich samospráv. Mnohí sa na nás obracajú s neprávosťou či podozreniami na nezákonné konanie vo svojej obci. Vieme, že každé podozrenie je treba preukázať a základ sú informácie.  Už mnohokrát sme upozorňovali nie iba na to, že takéto právo nám zaručuje ústava, ale najmä to, že nie vždy je vymožiteľné. Ak by platilo, že ten, kto nič neurobí sa nemá čoho báť, museli by sme s ľútosťou skonštatovať, že stav našich samospráv je naozaj žalostný.

Často sa stáva, že aj ten, čo nemá čo skrývať, sa podaniu informácie bráni. Argumenty sa rôznia. Občas sú aj úplne nezmyselné a prokuratúry sa s nimi mnohokrát bez skúmania stotožnia. Napriek tomu, že k porušeniu zákona došlo, výhovorky akceptujú a nevyužijú možnosť uložiť opatrenie. Tu využijem príklad prokuratúry v Novom Meste nad Váhom a obce Haluzice, kde prokurátor výhovorky vzal na vedomie a zhodnotil, že situácia bola vyriešená aj napriek tomu, že náprava bola iba čiastočná, čo starosta vo výpovedi aj priznal. Verím tomu, že je prokuratúra už unavená, nakoľko problémov je tam veľa. Riešenie je však jednoduché. Stačilo by, aby prokuratúra dôsledne vyžadovala plnenie zákonných povinností obce. Viac o Haluziciach sme už písali v tomto článku.

Teraz som však chcela uviesť pozitívny príklad, kedy sa prokuratúra jednoznačne priklonila na stranu občanov a rozhodla v ich prospech. Ponúkam príklad zo Slovenskej Kajne.

V ZOMOSe na komunikáciu s obcami najčastejšie využívame ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk, ktorý sú povinné využívať aj obce. Nie každá obec však takúto schránku využíva. Napríklad starostka obce Slovenská Kajňa sa bránila tým, že pri preberaní úradu prístup na portál nedostala a zamestnanec, ktorý má registratúru na starosti je dlhodobo PN.

Žiadosť sa týkala zoznamu platných VZN obce a tiež VZN o výške príspevku zákonného zástupcu v školských zariadeniach. Podstata VZN spočíva už v názve – všeobecne záväzné nariadenie. Znamená to, že je to predpis, ktorý je záväzný pre všetkých obyvateľov (v tomto prípade tých, ktorí zariadenia využívajú).

Ak obyvatelia obce nemajú prístup k nariadeniam, ako môže obec vymáhať ich dodržiavanie? Zákon hovorí, že majú byť prístupné na webovom sídle, na obecnom úrade a vzťahujú sa k nim aj ďalšie podmienky týkajúce sa zverejňovania pri schvaľovacom postupe. Obec Slovenská Kajňa má okolo 800 obyvateľov a aj celkom pekné webové sídlo – je škoda, že rovnako ako mnohé iné, nemá zverejnené všetky materiály tak, ako jej zákon ukladá už dávno.

Okresná prokuratúra vo Vranove reagovala v zmysle zákona a neprijala argumenty starostky obce, ako zástupkyne povinnej osoby a vydala obci Slovenská Kajňa upozornenie prokurátora na nečinnosť. Veríme, že obec bude v budúcnosti pristupovať k žiadostiam o informácie zodpovedne. A rovnako veríme, že dokumenty, ktoré sú povinne zverejňované nebude potrebné požadovať prostredníctvom infozákona, ale objavia sa na obecnej stránke, tak, ako sú tam zverejnené informácie, týkajúce sa koronavíru. Pretože vo väčšine obcí, kde doteraz zverejňovanie až tak nefungovalo, je zrazu funkčné.

Milena Veresová

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *