Označené ako: 

Ukázať 2 vlákna odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #5196
   ZOMOS
   Keymaster

   Tu môžete diskutovať o téme Hlavný kontrolór, radi Vám odpovieme.

  • #5447
   peterK
   Účastník (Participant)

   Dobrý deň, absolvoval som ZOMOS elearning. Zaujala ma informácia, kedy možno odvolať hlavného kontrolóra obce:
   Podľa zákona 369/1990 Zb. §18a ods. 9-c: uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
   – Aké a komu predkladá kontrolór čestné prehlásenie podľa § 18 ods. 1? Aký zákon sa mysli pri § 18 ods. 1, keď že v zákone 369/1990 som nenašiel zmienku o čestnom prehlásení.
   – Komu, kedy, v akom rozsahu predkladá údaje o majetkových pomeroch?
   Ďakujem.

   • #5484
    ZOMOS
    Keymaster

    Ospravedlňujem sa za neskorú odpoveď – nepostrehla som otázku. Hlavný kontrolór podáva majetkové priznanie ako vedúci zamestnanec – to znamená do rúk starostu obce v rozsahu, ktorý stanovuje zákon 552/2003 v §10. V termíne do konca marca, prípadne do 30 dní od nastúpenia do funkcie.
    Zákon 369/1990 vraví, že Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto je však praxou iba pri plnoúväzkových kontrolóroch. Kontrolóri menších obcí majú od zastupiteľstva zvyčajne súhlas na vykonávanie iných činností, pretože s malými úväzkami by sa neuživili. Takéto čestné vyhlásenie by malo byť súčasťou prihlášky v prípade, že zastupiteľstvo neudeľuje súhlas s výkonom inej činnosti.
    Veresová

  • #5632
   ZOMOS
   Keymaster

   Hlavný kontrolór je často diskutovaná téma. Zo zákonnej úpravy vyplýva, že je nástrojom zastupiteľstva. Zároveň je však aj zamestnancom obce. Každý konflikt medzi orgánmi sa prejavuje aj na výkone kontrolnej činnosti a jedna zo strán nie je spokojná. Aj preto kontrolóra zákon chráni pred neoprávneným skončením funkcie. Jeho odvolanie podlieha pravidlám. V meste Šaštín-Stráže vydal proti uzneseniu o odvolaní HK protest prokurátor a pomenoval chyby v procese odvolávania. Prečítať si ho môžete TU

Ukázať 2 vlákna odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.