#5210
predseda ZOMOS
Keymaster

tzv. doplňovacie voľby do orgánov samosprávy vyhlasuje predseda NRSR tzv. Rozhodnutím o voľbách do orgánov samosprávy.
Keďže Vašu situáciu nepoznám a neviem, či už k zániku mandátu starostu došlo, alebo nie, nedá sa kvalifikovane odpovedať na prvú časť otázky. Najbližší termín tzv. doplňovacích volieb je stanovený na 4.4.2020
Zoznam obcí nájdete v rozhodnutí č.128/2018 Z.z zo dňa 13. mája 2019
http://volby.statistics.sk/oso/doplnkove2018/sk/
Voľby predseda NRSR vyhlasuje na každých 6 mesiacov, predpokladám, že po aprílových v 2020 budú najbližšie v septembri 2020.
Odstupné starostovi patrí v zmysle §5 zákona NRSR č. 253/1994 Z.z tzv. zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest.