#5172
ZOMOS
Keymaster

Dobrý deň,
na Vašu otázku neviem kompetentne odpovedať, lebo je v nej primálo informácií. Nárok na cestovné náhrady má starosta v zmysle zákona 253/1994 Z.z. § 6, ktorý odkazuje na zákon o cestovných náhradách a bližšie je možné ich špecifikovať vnútorným predpisom obce. Tie sa ale vzťahujú na cesty, kedy zamestnanec používa verejnú dopravu, prípadne vlastné vozidlo, ak to umožňuje vnútorný predpis. Pre používanie obecného vozidla platia iné pravidlá, nakoľko náklady na jeho prevádzku sú výdavkami obce. Ak máte dosah na hlavného kontrolóra, odporúčam zveriť kontrolu do rúk jemu, aby posúdil na základe akých predpisov boli vyplatené aké prostriedky. Plat starostu obce je totiž určený zákonom a zvýšiť ho môže iba obecné zastupiteľstvo svojím rozhodnutím. Starosta obce nemá nárok na príplatky v zmysle zákonníka práce, či zákona o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy.