#5126
ZOMOS
Keymaster

Dobrý deň,
riešime rovnakú situáciu. Máme zato, že HK je povinný podľa zákona predložiť správu o kontrole obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí. V tej chvíli sa podľa nás stáva správa verejným materiálom – tak ako ju HK predkladá – a mala by byť dostupná formou sprístupnenia. Odporúčala by som odvolať sa voči rozhodnutiu, nakoľko spomínaný paragraf hovorí, že sa obmedzenie sa netýka
informácií o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jeho sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy. Čiže by mala uviesť konkrétny dôvod, ktorý zakazuje zverejnenie. Mimochodom – aj NKÚ zverejňuje protokoly o kontrole na svojom webovom sídle.