Označené ako: 

Ukázať 4 vlákna odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #5116
   Rudolf Vysoký
   Účastník (Participant)

   Pozdravujem kolegovia, mám otázku ohľadom sprístupnenia informácií, žiadal som od starostky obce Podhradík o zverejnenie kontroly, ktorú vykonal Hl. kontrolór v rámci plánu na 2. polrok 2019. Túto kontrolnú správu starostka obce nezverejnila ani na oficiálnom webe obce. Háčik je v tom, že kontrola preukázala staré prešľapy starostky obce (v tom čase ešte ako pracovníčky OcÚ) jednalo sa o porušenie rozpočtových pravidiel finančnej disciplíny atď. V skratke nechala si peniaze z obecných akcií u seba v šuflíku. Je pochopiteľné prečo to teraz nechce zverejniť. žiadal som ju teda o sprístupnenie a zároveň o uvedenie dôvodu prečo to nie je zverejnené aspoň na stránke. Jej odpoveď v skratke kontrolu mi nesprístupní na základe §11 ods. 1 písmeno h) Informáciu kedy či vôbec to bude zverejnené na webovom sídle som nedostal. Rád by som podotkol, že to nie je prvýkrát kedy došlo z jej strany k nesprístupneniu rôznych informácií a v mnohých prípadoch bez vysvetlenia napriek odvolaniu. Poprosím Vás o názor či má zmysel v tomto prípade podávať odvolanie alebo má skutočne v tomto prípade zákon na svojej strane a skutočne nemusí zverejniť túto kontrolu. Ďakujem. R.V.

  • #5126
   ZOMOS
   Keymaster

   Dobrý deň,
   riešime rovnakú situáciu. Máme zato, že HK je povinný podľa zákona predložiť správu o kontrole obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí. V tej chvíli sa podľa nás stáva správa verejným materiálom – tak ako ju HK predkladá – a mala by byť dostupná formou sprístupnenia. Odporúčala by som odvolať sa voči rozhodnutiu, nakoľko spomínaný paragraf hovorí, že sa obmedzenie sa netýka
   informácií o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jeho sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy. Čiže by mala uviesť konkrétny dôvod, ktorý zakazuje zverejnenie. Mimochodom – aj NKÚ zverejňuje protokoly o kontrole na svojom webovom sídle.

  • #5128
   Rudolf Vysoký
   Účastník (Participant)

   Ďakujem za odpoveď, samozrejme správa o kontrole bola HK odprezentovaná na zastupiteľstve, ale samozrejme žiadna diskusia ani ďalšie otázky neboli pripustené. Samozrejme sa odvolám, ale mám opakovanú skúsenosť s pani starostkou, že na odvolania už ani neodpovedá. Poznám správny postup ako Ďalej, skôr ma zaujíma či tu v rámci Zomosu máme reálnu skúsenosť či s tým okresný úrad niečo urobil? Myslím s prípadným „podnetom“ alebo či v takom prípade sa obracať priamo na prokuratúru. Ďakujem.

  • #5136
   predseda ZOMOS
   Keymaster

   Pozdravujem
   Riešime veľmi podobnú situáciu so správami HK, ktoré mesto Šurany zvláštnym spôsobom odmieta sprístupniť, pritom správy HK nepatria k informáciám v tzv. utajenom režime.
   Ale k podstate veci. Moje skúsenosti s okresnými úradmi, ktoré prejednávajú vec nesprístupnenia informácie povinnou osobou na žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z §21a, odsek (1), písmeno b) a postupovať by mali v zmysle zákona 372/1990 Z.z (zákon o priestupkoch) nie sú vôbec príjemné. Aj keď som niekoľkorát týmto úradom, obzvlášť prešovskému, doložil veci ako na podnose, aj tak rozhodnutie o priestupku povinnou osobou nevydali a nerozhodli o udelení sankcie, pretože sa odvolali v zmysle, že jedine rozhodnutie príslušného súdu je pre nich dôvodom na udelenie sankcie, čím sa zbavujú zodpovednosti za také rozhodnutie. Preto je asi lepšie obrátiť sa na príslušný súd (ak sa nemýlim tak je to príslušný krajský súd) a podať žalobu. Pri dnešnej zaťaženosti a rozhodovacích dobách súdov však možno očakávať, že rozhodnutie padne zhruba do dvoch rokov. S takýmto právoplatným rozhodnutím súdu sa dá od povinnej osoby danú informáciu získať, avšak po dvoch rokoch je nám už skôr nanič. Sankciu (pokutu) potom na základe takéhoto rozhodnutia súdu už priestupkový orgán na okresnom úrade udelí, nazdávam sa, že udelí pokutu povinnej osobe – obci. Všetko je na dlhú dobu.
   Moje najnovšie skúsenosti s nesprístupnením informácie na žiadosť v zmysle zákona 211/2000 sú také, že som podal podnety na príslušných okresných prokuratúrach, kde teda žiadam, aby prokurátor preskúmal zákonnosť postupu tej-ktorej obce (mesta) pre nečinnosť. V tomto momente ešte nemám veľa odpovedí z príslušných prokuratúr, ale u niektorých obcí, ktoré „zanovito“ odmietali sprístupniť informácie typu rokovací poriadok, evidentne postup prokurátora zabral, informácie mi sprístupnené boli, ešte pred vydaním záverečného verdiktu prokurátora, ktorý očakávam, že skončí odložením, pretože subjekt v zmysle podania protestu v lehote na preskúmanie nezákonnosť odstránil.

   • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 4 months používateľom predseda ZOMOS.
  • #5138
   Rudolf Vysoký
   Účastník (Participant)

   Ďakujem ti pán predseda, za vyčerpávajúcu odpoveď. Opäť si ma „nepotešil“ ale aspoň naviedol správnym smerom za čo ti úprimne Ďakujem. Pekný deň prajem.

Ukázať 4 vlákna odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.