#5115
ZOMOS
Keymaster

Rozhodne by si mali urobiť poriadok v zmluvách, pretože tá druhá sa pravdepodobne nikdy neplnila. Je zaujímavé aj to, že právnik poskytujúci služby si nepamätal, že jednu platnú zmluvu už má? Alebo to vedeli a chceli plniť na určité obdobie obe zmluvy? Podľa zmluvy má právnik, rovnako ako obec, dbať nato, aby boli poskytované služby efektívne. Bolo by fajn, keby viedol evidenciu poskytnutých služieb preukázateľným spôsobom. Táto by potom mala byť súčasťou faktúr, tak aby bolo preukázateľné, že za danú odmenu obci poskytol nejaké služby a aké boli.