Divné platy v Seredi: Viceprimátorovi hrozí, že bude vracať 150-tisíc eur

Ľubomír Veselický (68) pracuje ako zástupca primátora v meste Sereď. Hrozí mu, že samospráve bude musieť vrátiť viac ako 149-tisíc eur.
Mestskí poslanci už formou uznesenia poverili primátora, aby zabezpečil do rozpočtu mesta vrátenie peňazí, ktoré boli čerpané neoprávnene. Prípadom sa zaoberá aj polícia, podľa našich informácií v týchto dňoch vypočúva aktérov celej kauzy.
Krajská policajná hovorkyňa z Trnavy Mária Linkešová nám však oznámila, že vo veci prebieha predprípravné konanie, preto nám zatiaľ neposkytnú bližšie informácie. V meste, kde žije takmer 16-tisíc ľudí, vznikla situácia hodná Kocúrkova.

V minulosti, kým sa novelizoval zákon o obecnom zriadení, výšku platu pre zástupcu primátora schvaľovalo mestské zastupiteľstvo. V Seredi však primátor Martin Tomčányi sám určil Ľubomírovi Veselickému plat vo výške 1 200 eur bez toho, aby mu to odsúhlasili poslanci. V meste v Trnavskom kraji tak porušili okrem iných aj zákon o obecnom zriadení.Zarážajúce však je, že celé roky si nikto z volených predstaviteľov mesta ani z pracovníkov na mestskom úrade nevšimol, že na magistráte sa takto okato porušujú predpisy. Dnes si kompetentní problém týkajúci sa zodpovednosti za tento stav pohadzujú ako horúci zemiak.

Nebol dôvod

Až po rokoch, na jednom z ostatných rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Michal Irsák žiadal hlavnú kontrolórku mesta Zuzanu Horváthovú, aby vykonala v súvislosti s vyplácaním odmien viceprimátorovi kontrolu.

Nepodarilo sa nám však zistiť, prečo žiadal zistiť pravdu až po toľkých rokoch, hoci dve volebné obdobia po sebe bol predsedom legislatívno-právnej komisie pri mestskom zastupiteľstve a dnes je jej členom. Michal Irsák, ako nám povedali na jeho pracovisku, totiž momentálne odcestoval na dovolenku. Po tom, ako sa teda kontrolórka ujala svojej práce, vyšli na svetlo sveta prekvapujúce zistenia.

Podľa odborníkov mala konať hlavná kontrolórka Zuzana Horváthová.

Podľa odborníkov mala konať hlavná kontrolórka Zuzana Horváthová. Zdroj: Tony Štefunko

„Na určenie platu zástupcu primátora bol zvolený nesprávny spôsob, ktorý odporuje zákonu. Primátor mesta nemal oprávnenie zo zákona určiť plat zástupcovi, toto oprávnenie bolo zverené do výhradnej pôsobnosti mestského zastupiteľstva.

Na záver vykonanej kontroly konštatujem, že na základe vyššie uvedených kontrolných zistení boli v kontrolovanom období z rozpočtu mesta čerpané finančné prostriedky súvisiace s platom zástupcu primátora, ktorý bol určený neplatnými právnymi úkonmi, ako aj bez právneho normatívneho základu, celkom vo výške 149 363,48 €,“ stojí v správe hlavnej kontrolórky.

Združenie miest a obcí Slovenska tvrdí, že práve Zuzana Horváthová nesie časť zodpovednosti za tento roky trvajúci nezákonný stav.

„Práve vnútorná kontrola mala byť aktívna, aby sa predchádzalo problémom a nezrovnalostiam. Určitú mieru zodpovednosti za vzniknutý stav preto nesie aj hlavná kontrolórka,“ vysvetľuje nám hovorca tejto stavovskej organizácie Michal Kaliňák. Navlas rovnaký názor má aj ďalšia organizácia Združenie občanov miest a obcí Slovenska.

„Zarážajúce je, že nezákonný postup nezistil hlavný kontrolór mesta. Ten je predsa primárnym strážcom zákonnosti v meste, kde vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle zákona,“ uvádza predseda občianskeho združenia Peter Uhlár.

Keď sme oslovili samotnú hlavnú kontrolórku, odmietla sa vyjadriť, pretože prípad je v štádiu vyšetrovania. Na našu otázku, prečo neodhalila porušovanie zákona skôr, v telefonickom rozhovore uviedla: „Nebol dôvod na skúmanie.“

Naozaj pracujú?

Nezákonný stav, ktorý roky vládol na magistráte, sa stal predmetom záujmu aj miestneho občianskeho združenia Občan rozhodni. Aktivisti podali trestné oznámenie, pretože sa podľa nich kompetentní na mestskom úrade dopustili niekoľkých trestných činov.

„Vyzerá to, že primátor si celé roky zamieňal mestský úrad, a teda aj verejné zdroje, so svojou súkromnou firmou,“ domnieva sa Miloš Majko.

Občianske združenie však zašlo ešte ďalej a v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám si vyžiadalo od mesta evidenciu dochádzky Ľubomíra Veselického ako zástupcu primátora, a to za celých osem rokov.

„Pýtame sa, či viceprimátor naozaj pracoval, a to deň po dni,“ odôvodňuje Miloš Majko.

Dočkali sa však iba, obrazne povedané, čistého hárku papiera. Na prvý pohľad sa môže takáto odpoveď z magistrátu zdať prekvapivá, je však v súlade so zákonom. Slovenskí primátori, starostovia a ich zástupcovia totiž nie sú povinní viesť evidenciu svojej dochádzky, nikto ich teda nemôže skontrolovať, čo celý deň robia a či vôbec pracujú.

Na tento problém upozornil Život už aj v minulosti, keď sme v kritickom článku informovali, že niektorí primátori odchádzajúci zo svojich funkcií si žiadali vyplatiť nevyčerpanú dovolenku, v niektorých prípadoch aj za niekoľko rokov. Išlo o nemalé sumy.

V niektorých mestách však skrslo podozrenie, že volený predstaviteľ samosprávy predsa len oddychoval, ale načierno, pretože nebol niekoľko dní zastihnuteľný v úrade.

„Povinnosť viesť evidenciu dochádzky podľa Zákonníka práce sa na volených funkcionárov nevzťahuje. Ich úlohy sa asi len ťažko dajú obmedziť presným časovým rámcom a výkonom práce len na mestskom úrade. V konečnom dôsledku by funkcionárom mali vystaviť odpočet obyvatelia mesta vo voľbách,“ vysvetľuje nám Michal Piško z Transparency International Slovensko, prečo je slovenská prax taká, aká je.

Ľubomír Veselický pôsobí v samospráve 19 rokov. Kategoricky však vylučuje, že by na magistráte porušovali zákon cielene.
Ľubomír Veselický pôsobí v samospráve 19 rokov. Kategoricky však vylučuje, že by na magistráte porušovali zákon cielene. Zdroj: Miro Miklas

Prehliadli sme to

Ľubomír Veselický nás ako jeden z mála zainteresovaných v tomto prípade prijal osobne na mestskom úrade. Hovorí, že by uvítal zmenu legislatívy a ochotne by si značil svoju dochádzku do práce, pretože v tomto prípade ide o jeho česť.

„Mrzí ma, že ma nikto nemôže spätne skontrolovať. Evidencia by mi teraz pomohla. Pracujem aj cez víkendy, ale aj to by sa dalo vyriešiť a evidovať. Žiadajú ma, aby som vrátil svoj plat za 8 rokov. Lenže kto mne vráti 8 rokov života a prácu, ktorú som vykonal v prospech mesta? Vznikla chyba, to áno, priznávam. Nešlo však o úmysel a uráža ma, ak niekto tvrdí, že som sa obohacoval protiprávne. Veď som celé tie roky pracoval.“

Poučený touto situáciou si sám individuálne si začal značiť do zošita svoju dochádzku a podrobne mapuje svoj pracovný čas. V deň, keď sme ho navštívili, nám ukazuje zápis, že do práce prišiel o 7.05. Začal pracovať skôr pre horúčavy. V jednom z riadkov figuruje aj zápis o našej návšteve a koľko času nám venoval.

Zástupca primátora pracuje v samospráve celých devätnásť rokov, okrem toho, že bol poslancom, vykonával dokonca aj funkciu hlavného kontrolóra, preto sa ho pýtame, ako je možné, že na úrade nastal protiprávny stav v prípade vyplácania jeho odmeny a on si nič nevšimol.

„Prehliadli sme to, nešlo o úmysel. A všetci sme pritom každoročne schvaľovali rozpočet mesta, kde sa uvádzajú výdavky potrebné na chod samosprávy, a teda aj na odmeny poslancov.“

Sám primátor mesta Martin Tomčányi na margo tejto situácie uvádza: „Podľa zákona si od 1. 4. 2010 zástupcu primátora navrhuje sám primátor. Vymedzí jeho okruh činností a dá to na vedomie mestskému zastupiteľstvu. Tak som to urobil aj ja, s vedomím, že si vyberám zástupcu a aj mu určujem plat. Výška odmeny bola rovnaká ako v prípade jeho predchodcu. Všetci sme to tak chápali.

Nikto 8 rokov nič nenamietal, či už to bol prednosta úradu, dlhoročná renomovaná právnička úradu, vedúca finančného oddelenia, kontrolórka mesta, predseda a členovia legislatívno-právnej komisie, alebo všetci poslanci a celá verejnosť. Rozhodne môj zástupca svoju prácu vykonával celý čas i v súčasnosti zodpovedne a to nikto nemôže spochybniť.“

Vedenie mesta sa obhajuje aj tým, že v Seredi pribúdajú investičné akcie. Je to síce pravda, roky sa tu však prehliadalo porušovanie predpisov.
Vedenie mesta sa obhajuje aj tým, že v Seredi pribúdajú investičné akcie. Je to síce pravda, roky sa tu však prehliadalo porušovanie predpisov. Zdroj: Miro Miklas

Česť, dôvera a morálka

„Nestačím sa diviť obhajobe vedenia mesta, že primátor určil zástupcovi odmenu z nevedomosti. Primátor predsa skladá sľub, v ktorom verejne deklaruje, že bude dodržiavať Ústavu SR, zákony a všeobecne platné predpisy.

Sám zástupca primátora hovorí, že by privítal zmenu v legislatíve, lebo ide o jeho česť, v mantineloch osobnej cti by som odporučil takto nezákonne získané odmeny vrátiť v plnej výške do mestského rozpočtu.

Nič iné v záujme svojej cti by pán zástupca urobiť nemusel. Tým sa však nechcem dotknúť práva na odmenu za vykonanú prácu, ale pravidlá mali byť určené v súlade so zákonom a vopred, ešte pred nástupom do funkcie,“ reaguje na čudné dianie v Seredi odborník na samosprávu a predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska Peter Uhlár.

Aj on sa však nazdáva, podobne ako iní odborníci, že slovenskí voliči sa budú musieť rozlúčiť s predstavou, že by kontrolovali primátorov a starostov, či chodia do práce. Iný názor má však, ak ide o ich zástupcov.

„Nemyslím si, že legislatívna zmena by bola dobrým riešením, určite by som v prípade štatutárov obcí ostal na úrovni dôvery a morálky. Kontrolovať ich v zmysle platnej právnej úpravy možné nie je. Je to na osobnej zodpovednosti a vôli štatutárov.

Mnohí z nich zverejňujú svoj pracovný plán na obecných či mestských weboch alebo reportujú svoju pracovnú činnosť na webe či niektorej sociálnej sieti. Ich zástupcovia sú však do funkcií delegovaní.

Je teda na zodpovednosti primátora či starostu, ako si zorganizuje chod úradu. Ak sú zástupcovia dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie zo svojho zamestnania, môžeme hovoriť, že fungujú ako zamestnanci obce. Primerane by teda malo platiť aj to, že sa na nich vzťahuje evidencia pracovnej dochádzky a podobne.“

Autor: Erika Szalayová
Originál článku vyšiel 12. 8. 2019 v týždenníku Život a originál nájdete TU
Článok zverejňujeme so súhlasom týždenníka Život

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *